BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk-Grabowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Praca wbrew woli : zjawisko pracy przymusowej na świecie
Source
Personel i Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 28-30
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ochrona praw człowieka, Prawa człowieka, Godność człowieka
Corporate Social Responsibility (CSR), Human rights protection, Human rights, Human dignity
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Praca przymusowa w regulacjach prawnych traktowana jest jako jedna z form handlu ludźmi i jako taka stanowi praktykę nielegalną. Przedsiębiorstwa nie powinny wykorzystywać tej specyficznej formy świadczenia pracy niezależnie od tego, czy pretendują do miana odpowiedzialnych społecznie, czy nie. I w zdecydowanej większości nie wykorzystują. A przynajmniej nie bezpośrednio. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A Global Alliance Against Forced Labour. Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour Organization, Geneva 2005.
 2. Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach pracy. Wdrażanie wartości prawnych jako podstawowe zobowiązanie przedsiębiorcy, "Problemy Zarządzania" nr 2, 2010.
 3. Handlarz ludźmi dostarczył do pracy "niewolników", http://www.polskieradio.pl/42/3/Artykul/196769, Handlarz-ludzmi-dostarczyl-do-pracy-niewolnikow 25.01.2010.
 4. Karaś K., Obóz pracy w Anglii. 5 osób usłyszało zarzuty, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/436884, Polacy-wsrod-niewolnikow-gangu-trwaja-przesluchania, data dostępu: 16.09.2011.
 5. Linden M.N.J., Ricca S., Handel ludźmi do pracy przymusowej. Jak monitorować proces rekrutacji pracowników migrujących, Międzynarodowe Biuro Pracy, Genewa-Warszawa 2006.
 6. Owiński T., Wielka Brytania: polscy "niewolnicy" otrzymali pomoc, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/439326,Wielka-Brytania-polscy-niewolnicy-otrzymali-pomoc, data dostępu: 16.09.2011.
 7. Praca przymusowa nadal problemem, http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php? option=com_content&view=article&id=268: praca-przymusowa-nadal-problemem&catid=2: aktualnosci&Itemid=7, data dostępu: 6.09.2011.
 8. Wiłucka K., Niewolnictwo w XXI wieku, http://www.ekumenizm.pl/content/article/20070227172809912.htm, data dostępu: 23.02.2010.
 9. Wójcik T., Harczuk P., Współczesne niewolnictwo, "Gazeta Polska" 29.08.2006, http://wiadomosci.onet.pl/1355176, 2678,1, kioskart.htm, data dostępu: 23.10.2010.
 10. www.antislavery.org/english/slavery_today, data dostępu 23.02.2010.
 11. www.unglobalcompact.org, data dostępu: 29.03.2010.
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu