BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Elżbieta (Akademia Rolnicza w Szczecinie), Łagodzki Przemysław (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Budżet zadaniowy - zarządzanie środkami publicznymi
Task Budget - Management of Public Means
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 131-139, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Budżet zadaniowy, Finanse publiczne, Zarządzanie finansami
Task budget, Public finance, Financial management
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące istoty budżetu zadaniowego, zasad konstrukcji i procedury jego wdrażania. Dokonano porównania między tradycyjnym budżetem a budżetem zadaniowym z wykazaniem różnic, które skłaniają do zastosowania w praktyce (przechodzenia) budżetów zadaniowych. (abstrakt oryginalny)

In the article were presented problems concerning the essence of task budget, principles of the construction and procedures of implementing it. Moreover it shows comparison between traditional and task budget but with demonstrating differences which inducing to putting into practice of task budgets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Domański K., Szołno-Koguc J., Budżet zadaniowy wprowadzenie do metodologii. www.(2755)_wprowadzenie_do_metodologii[1]
  2. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Budżet zadaniowy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2007.
  3. Niedzielski B., O wyższości budżetu zadaniowego nad tradycyjnym (klasycznym), FORUM, nr 12/1996.
  4. www.budzetzadaniowy.gov.pl/budzet01.php.
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu