BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Wiktor (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Title
Procedury realizacji działań bazą dla budżetowania zarządczego
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 213-234, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Budżetowanie, Budżet, Procedura budżetowa
Budgeting, Budget, Budgetary procedure
Note
streszcz.
Abstract
W pracy omówiono rolę i znaczenie procedur dla prawidłowego funkcjonowania budżetowania krótkookresowego w przedsiębiorstwie. Zdaniem autora procedury realizacji działań stanowią bazową podstawę dla prawidłowego przebiegu budżetowania zarządczego, którego ogólną koncepcję zaprezentowano w niniejszej publikacji. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Krawczyk W., Zmierzch czy rozwój budżetowania, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Warszawa, 2002, nr 9.
  2. Krawczyk W., Budżetowanie alokacji zasobów czy budżetowania działalności przedsiębiorstwa w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego pod red. W. Krawczyka, Kraków - Zakopane, 2007, nr 467.
  3. Krawczyk W., Bek-Gaik B., Łada-Cieślak M., Budżetowanie działalności przedsiębiorstwa, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Kraków, 2001.
  4. Krawczyk W., Obrzut M., Metoda kontroli realizacji prognozy długookresowej prognozami krótkookresowymi w procesie budżetowania działalności przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod redakcją W. Krawczyka, Wydawnictwo KSW, Kraków, 2004, cz. V.
  5. Nowak E., Nita B., Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków, 2007.
  6. Praca zbiorowa, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, 1981, tom II.
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu