BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Iwona (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Potrzeby wyodrębniania kosztów ochrony środowiska dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem
Needs of Isolating the Environmental Protection Costs for Effective Enterprise Management
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 235-245, tab., schematy, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Koszty ochrony środowiska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Proces podejmowania decyzji
Environmental protection, Environmental protection costs, Enterprise management, Decision making process
Note
summ., streszcz.
Abstract
Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga znajomości oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Dlatego istnieje potrzeba wyodrębniania kosztów ochrony środowiska i wykorzystywania informacji o nich w procesie podejmowania decyzji. (abstrakt oryginalny)

Effective enterprise management requires knowledge of the influence of the enterprise on the natural environment. Therefore there is a need of isolating the environmental protection costs and using the information about them in the distinguishing costs of the environmental preservation and using the information about them in the process of making a decision. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Budnikowski A.: Ochrona środowiska jako problem globalny, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1998.
 2. Burzym E.: Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 401, Kraków 1993.
 3. Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z.: Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok - Kraków, 1993.
 4. Drury C.: Rachunek kosztów, w przekładzie zespołu pracowników Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem A. Jarugowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 5. Fiedor B., Graczyk A.: Próba identyfikacji mechanizmów subsydiowania i ich skutków ekologicznych w polskim sektorze energetycznym, Ekonomia i Środowisko nr 2(19), Białystok 2001.
 6. Fisher A. C.: Resource and Environmental Economics, Cambridge University Press, 1982.
 7. Horngren Ch. T., Bhiami A.,. Foster G., Datar S. M.: Management and Cost Accounting, Prentice Hall Europe, London 1999.
 8. Kotapski R.: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, Controlling i rachunkowość zarządcza Nr 12/2001.
 9. Kuśnierski K. S.: Rachunkowość środowiskowa, Zesz. Teoret. Rach. Stow. Księg. w Pol. 1 (57), 2000.
 10. Marecki K.: Rachunkowość menedżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa, Difin. Warszawa 2001.
 11. Meffert H., Bruhm H., Schubert F., Walther T.: Marketing und Ökologie - Chancen und Risiken Umweltorientierter Absatz Strategien der Unternehmungen, "Betriebswirtschaft", Nr. 2/1986.
 12. Penc J.: Ochrona środowiska w strategii przedsiębiorstwa, Aura 7/1994.
 13. Penc J.: Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 14. Stępień M: Nakłady, koszty i straty ekologiczne w rachunku makro- i mikroekonomicznym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 305, Kraków 1989.
 15. Stępień M.: Ekologiczna orientacja rachunkowości a efektywność gospodarowania, Zesz. Teoret. Rady Nauk. Stow. Księg. w Pol. 33, 1995.
 16. Wagner B.: Umweltschutzkosten, Berlin 1992.
 17. Wskaźniki ekorozwoju, praca zbiorowa pod red. T. Borysa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 18. Zarządcze aspekty rachunkowości pod red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003.
 19. Zubalewicz A.: Wybrane instrumenty polityki ekologicznej jako narzędzia oddziaływania na decyzje przedsiębiorstw [w:] Nowe instrumenty w polityce ekologicznej, pod red. S. Czai, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", Białystok 2001 (28).
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu