BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward
Title
Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa
Management Accounting in the Process of Company Risk Management
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 273-281, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Ryzyko w przedsiębiorstwie, Zarządzanie ryzykiem, Szacowanie ryzyka
Management accounting, Enterprise risk, Risk management, Risk estimating
Note
summ., streszcz.
Abstract
Poprawa rezultatów działalności przedsiębiorstwa wymaga skutecznego zarządzania ryzykiem. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa powinno być elementem systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa podstawowe znaczenie mają informacje pochodzące z rachunkowości. Skuteczne zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa wymaga kwantyfikacji ryzyka na podstawie informacji dotyczących przyszłych rezultatów działalności, które są generowane przez system rachunkowości zarządczej. (abstrakt oryginalny)

The paper treats of the problem of the company risk management. The concepts of integrated company risk management has been presented. The importance of management accounting information in company risk management process was shown. Special attention has been given to the methods of risk evaluation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. CIMA Official Terminology, Chartered Institute of Management Accountants, Oxford 2005.
  2. Collier P.M., Berry A.J., Bourke G.T., Risk and Management Accounting, CIMA, Oxford 2007.
  3. Enterprise Risk Management Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO), London 2003.
  4. Enterprise Risk Management-Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO), London 2004.
  5. Jajuga K., Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
  6. Jajuga K., Enterprise Risk-Systematization and Implementation Issues, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2007 nr 455.
  7. Lam J., Enterprise Risk Management, John Wiley and Sons, New Jersey 2003.
  8. Mańkowski A., Tarapata Z., Ocena projektów gospodarczych. Modele i metody, Difin, Warszawa 2001.
  9. Risk Management Standard, Institute of Risk Management, London 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu