BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński), Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ siły fundamentalnej na wartość rynkową firmy
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 411-417, tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Spółki giełdowe, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Badania naukowe, Siła fundamentalna
Stock market companies, Market value of enterprise, Estimation of enterprises financial condition, Scientific research, Fundamental strength
Note
streszcz.
Abstract
Jednym z kluczowych elementów analiz na rynku kapitałowym jest ocena kondycji ekonomiczno-finansowej firmy. Jest to zarazem jeden z ważniejszych elementów analizy fundamentalnej, grupy metod dominujących na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Trudność w ocenie kondycji ekonomiczno-finansowej polega na tym, że jest to kategoria jakościowa wynikająca z poziomu wskaźników ekonomiczno-finansowych opisujących płynność, rentowność, zadłużenie i sprawność zarządzania. Sprawia to, że jest to problem wielowymiarowy. W artykule przeprowadzono badania, których celem jest próba odpowiedzi na pytanie, czy siła fundamentalna opisująca kondycję ekonomiczno-finansową spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest podstawą decyzji inwestycyjnych inwestorów i wpływa na wartość rynkową spółek. Badaniu poddano 20 wybranych spółek i dane kwartalne za okres od l kwartału 2005 roku do 3 kwartału 2007 roku. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jaworski T.: Wartość wewnętrzna akcji i jej cena na rynku kapitałowym. Teoria impulsu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
  2. Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu