BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włoszczowski Beniamin (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Title
Dyskusyjne problemy interpretacji wskaźników finansowych
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 437-447, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wskaźniki finansowe, Wskaźniki płynności finansowej
Financial indicators, Liquidity ratios
Note
streszcz.
Abstract
W referacie problem interpretacji wskaźników finansowych ukazany został na szerszym tle zastępowania starego paradygmatu rachunkowości paradygmatem nowym. Ograniczając się do wskaźnika pomiaru płynności, podano w wątpliwość jego związek z finansową płynnością. Następnie wykazano, że wskaźnik ten lepiej nadaje się do pomiaru obrotowości (rotacji) aktywów. Przedstawiono do dyskusji dwie propozycje nowych wskaźników płynności, jedną własną, a drugą - autorów amerykańskich. Nowe wskaźniki płynności odznaczają się większą logicznością i lepiej odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Damodaran A., Corporate Finance. Theory and Practice, 2nd Ed. Wiley J & Sons Inc., New York, Chickster, Weinheim, Bristane, Singapore, Toronto, 2001.
  2. Davies D., Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN - McGraw Hill, Warszawa-Londyn 1993.
  3. Hawawini G., Viallet C., Finanse menedżerskie, PWE Warszawa 2007.
  4. Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
  5. Jakubczyc J., Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 90.
  6. Jarzemowska M., (red), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
  7. Kofman F., Rachunkowość "podwójnej pętli", [w:] Piąta dyscyplina, materiały dla praktyka jak budować organizację uczącą się, Senge P.M., Kleiner A. i inni. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  8. Kwiecień M. i Masik W., Rachunkowość XXI wieku, referat na VIII Kongres Ekonomistów polskich, 29-30 listopada 2007, Warszawa. Wersja elektroniczna.
  9. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu