BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witczak Radosław (Uniwersytet Łódzki), Fila Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Podatkowe aspekty franchisingu jako formy finansowania przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce
The Tax Conditions in the Contract of Franchising as the Form Of Financing the Enterprises in the Global Economy
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 295-307, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Keyword
Franchising, Umowa franchisingowa, Opodatkowanie
Franchising, Franchising contract, Taxation
Note
summ.
Abstract
Franchising to jeden ze sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, który doskonale funkcjonuje w krajach wysoko rozwiniętych. Systemy franchisingowe są tworzone od lat nie tylko w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Australii, lecz także w krajach Unii Europejskiej: Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech. Od lat 90. XX w., po dokonaniu transformacji ustrojowej, franchising zdobywa popularność również w Polsce. Franchising jako forma finansowania obcego umożliwia uzyskanie dostępu do rynku przez niedokapitalizowane przedsiębiorstwo w wyniku otrzymania zezwolenia na udział w działalności renomowanej firmy. Franchising polega na rozszerzaniu rynków zbytu przez podmiot zwany franczyzodawcą (organizatorem sieci) w wyniku powierzenia prowadzenia jednolitych jednostek podmiotom zwanym franczyzobiorcami. (fragment tekstu)

The scope of the franchising was given in the article. The history and origin of the franchising as the form of financing the enterprises was presented. The main features and kinds of this contract were described. The financial aspects of the franchising contract were given. The VAT provisions concerning franchising were presented. The influence of the income tax on the franchisee was shown. The changes in the interpretations of the income tax concerning sponsoring were proposed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagan-Kurluta K., Umowa franchisingu, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 2. Bortlik K. i in., Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Difin, Warszawa 2008.
 3. Europejski Kodeks Etyki Franczyzy, www.franchising.pl.
 4. Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, red. M. Wypych, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2000.
 5. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2010.06.24, sygn. ITPBl/415-378/10/Ak, www.sip.gov.pl.
 6. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2010.10.13, sygn. IPPP3/443-633/10-4/MG, www.sip.gov.pl.
 7. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2010.12.09, sygn. IPPPl/443-978/10-5/PR, www.sip.gov.pl.
 8. Jamroży A., Podatek dochodowy od osób prawnych, Franczyzing - aspekty prawno-podatkowe, "Doradca Podatnika" 2004, nr 32.
 9. Korczyńska K., Akty prawne regulujące umowę franczyzową, www.franchising.pl, 15.01.2008.
 10. Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008, red. J. Marciniuk, C. H. Beck, Warszawa 2008.
 11. Pokorska B., Leksykon franczyzy, Difin, Warszawa 2002.
 12. Stecki L., Franchising, TNOiK, Toruń 1994.
 13. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami.
 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami.
 15. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535, z późniejszymi zmianami.
 16. Wowra J., Podatek dochodowy od osób prawnych, Opłaty franchisingowe, "Doradca Podatnika" 2006,nr 17-18.
 17. Wyrok z dnia 29 lutego (sygn. akt I SA/Łd 88/98), [w:] R. Kubacki, Koszty uzyskania przychodów W podatkach dochodowych, Unimex, Wrocław 2007.
 18. www.franchising.pl.
 19. Zubrzycki J., Leksykon VAT 2008, Unimex, Wrocław 2008.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/790
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu