BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrzykowska Monika (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Rola fuzji i przejęć w gospodarce światowej
The Role of Mergers and Acquisitions in the Global Economy
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 9, s. 269-282, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki
Keyword
Fuzje i przejęcia, Konsolidacja przedsiębiorstw, Gospodarka światowa
Mergers and acquisitions, Consolidation of companies, World economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Fuzje i przejęcia są potężnymi narzędziami strategicznymi przedsiębiorstw, które są stosowane do ich powiększania i przekształcania. Postępujące procesy globalizacji i integracji gospodarki światowej spowodowały wzrost wartości transakcji fuzji i przejęć pod koniec XX wieku. Umowy w tym zakresie zawierały przedsiębiorstwa głównie z krajów wysoko rozwiniętych tj. UE, USA. Trudne warunki ekonomiczne wynikające z kryzysu finansowego w 2008 roku osłabiły dynamikę procesów przejmowania i łączenia się przedsiębiorstw w skali międzynarodowej. Jednak procesy fuzji i przejęć są niezbędne, aby przedsiębiorstwa mogły kooperować i konkurować w skali globalnej. Dlatego też prognozuje się wzrost liczby transakcji fuzji i przejęć. (abstrakt oryginalny)

Mergers and acquisitions (Ms&As) are powerful and strategic tools of companies, which are used for their expansion and conversion. The progressive processes of the globalization and integration of the world economy has increased the value of mergers and acquisitions in the late twentieth century. Such agreements include companies especially from the developed countries i.e. EU, USA. Difficulties in the world economy caused by the financial crisis in 2008, have undermined the dynamic process of mergers and acquisitions. However, mergers and acquisitions are the essential forms that companies can co-operate and compete globally. For that reason, we forecast the increase in the number of mergers and acquisitions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bożyk P. (2008), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 2. Czechowiecz T., Piecek G. (2001), Analiza motywów realizacji przez przedsiębiorstwo transakcji fuzji i przejęć, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 916, Wrocław.
 3. DealWatch Emerging Europe M&A Report 2010, ISI Emerging Markets, http://www.securi-ties.com/products/dealwatch.html, [dostęp 01.02.2011].
 4. Frąckowiak W. (2009) Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 5. Hill Ch.W.L. (2009), International Business, Competing in the global market place, McGrew Hill, New York.
 6. Karaszewski W. (2003) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, UMK, Toruń.
 7. Koralewski M. (2009), Krajowe i trans graniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości, CeDeWu, Warszawa.
 8. Lewandowski M. (2001), Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Warszawa.
 9. Rankine D., Howson P. (2008), Przejęcia. Strategie i procedury, PWE, Warszawa.
 10. Rymarczyk J. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 11. Szczepankowski P.J. (2000), Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa.
 12. United Nations (2010), World Investment Report. Investing in a low-carbon economy, United Nations, New York and Geneva.
 13. http://www.unctad.org/templates/Page.asp?intItemID=3277&lang=l, [dostęp: 03.12.2010]
 14. http://stats.unctad.org/FDI/, [dostęp: 10.08.2010]
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu