BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewski Janusz (Akademia Marynarki Wojennej)
Title
Problem ubóstwa w Polsce. Uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe : współzależności makro- i mikroekonomiczne
Problems of Poverty in Poland - Legal, Organizational and Financial Factors : Macro- and Microeconomic Relations
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 57-67, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ubóstwo, Zwalczanie ubóstwa, Pomoc społeczna, Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze
Poverty, Poverty reduction, Social assistance, Social inequality, Social-economics inequality
Note
summ.
Country
Gdynia, Województwo pomorskie
Gdynia, Pomorskie Voivodeship
Abstract
W artykule omówiono problematykę i przyczyny ubóstwa w Polsce, przedstawiono podstawową funkcję państwa jaką jest zapewnienie minimum szans egzystencji oraz liczbę osób korzystających z systemu pomocy społecznej. Uwagę skupiono na sytuacji w województwie pomorskim oraz omówiono sposoby łagodzenia skutków ubóstwa w mieście Gdynia.

The following study presents the connection between economic growth and development. Special attention is devoted to qualitative transformation concerning social and economic development and the meaning of human resources in it. Growing poverty areas have also been characterised. The reasons for continuing impoverishing of Polish society have been worked out thanks to the data from the International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank) and NIK published by other authors. Furthermore, the writer describes the size of poverty problem in Poland including the number of people using help of Polish Social Welfare and also changes in law control connected with the above. All remarks passed about poverty in Pomorskie Województwo and operation of MOPS in Gdynia, constitute a considerable part of this research. The study points various barriers in the development of Pomorskie Województwo. When characterizing social inequality and poverty in the city - commune of Gdynia, the author used the results of monitoring researches into the environment done by MOPS, as well as their report from the year 2001. The writer would like to thank to MS Bożena Nowakowska - deputy Manager of MOPS in Gdynia, for help with working out the presentation. The author is a research worker and a lecturer in the humanities Department in Naval University in Gdynia. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anatomia korupcji, "Europejski Przegląd Gospodarczy", materiał redakcyjny, Agencja UNIA-PRESS, Warszawa 2001, nr 1.
 2. Coraz więcej biedy, Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej, http://www.ops.pl/29122001d.html
 3. Dutkowski M., Cztery oblicza rozwoju Pomorza, "Pomorski Przegląd Gospodarczy", IBnGR, Gdańsk 2000, nr 1.
 4. Golinowska, S. Polityka społeczna, koncepcje - instytucje - koszty, Poltext, Warszawa 2000.
 5. Itrich-Drabarek J., Korupcja w Polsce w świetle raportów Banku Światowego i Najwyższej Izby Kontroli, "Służba Cywilna", 2000/2001, nr 1.
 6. Materiały szkoleniowe WSOP, Warszawa 1995, maszynopis powielony, niepublikowane.
 7. Nykiel W., Dochody jednostek samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia), [w:] Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia, praca zbiorowa, ABSOLWENT, Łódź 1999.
 8. Ogrodnik W., Badania monitoringowe mieszkańców Gdyni korzystających z pomocy MOPS. Gdynia 2000-2001, MOPS, Gdynia 2002.
 9. Sobiech J., Metody zabezpieczenia społecznego i finanse ubezpieczenia społecznego [w:] Finanse publiczne, pr. zbiór, pod red. J. Wierzbickiego, PWN, Warszawa 1997.
 10. Sprawozdanie z działalności w 2001 roku, MOPS, Gdynia 2002.
 11. Strategia polityki społecznej 2002-2005. Praca i zabezpieczenia społeczne (projekt), materiały MPiPS, Warszawa 2002.
 12. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, pr. zbiór, pod red. T. Parteki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2000.
 13. Wojnicka E., Priorytety i bariery, "Pomorski Przegląd Gospodarczy", Gdańsk, IBnGR, 2000, nr 3-4.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu