BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzesik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ przywództwa strategicznego na trwałość i rozwój przedsiębiorstwa
The impact of the strategic leadership on survival and development of an organization
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 88-95, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Przywództwo, Rozwój przedsiębiorstwa
Leadership, Enterprise development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu, jaki może wywierać przywództwo strategiczne na możliwości rozwoju organizacji. W artykule przedstawiono istotę przywództwa strategicznego z uwzględnieniem różnic między przywództwem a przywództwem strategicznym. Zostały zaprezentowane cztery typy przywództwa strategicznego: innowator autokratyczny, strażnik status quo, innowator partycypacyjny oraz menedżer procesów, które przez kreowanie i zmienianie sześciu strategicznych sił (kultury, struktury, strategii, technologii, przywództwa i otoczenia) wpływają na możliwości rozwojowe danego przedsiębiorstwa. Artykuł został przygotowany na podstawie studiów literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the impact of strategic leadership on opportunities of organizations growth. There is presented the essence of strategic leadership including the differences between micro and strategic leadership. There are also presented four strategic leadership types: high-control innovator, status quo guardian, participative innovator, process manager which create and change six strategic forces (culture, structure, strategy, technology, leadership, and environment). The article is based on the literature study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Elenkov D.S., Judge W., Wright P., Strategic leadership and executive innovation influence: an international multi-cluster comparative study, "Strategic Management Journal" 2005, vol. 26.
  2. Hambrick D., Pettigrew A., Upper echelons: Donald Hambrick on executives and strategy, "Academy of Management Review" 2001, vol. 15, no 3.
  3. Jasiukiewicz M., Oczachowski M., Soroka J.M., Menedżer - przywódca w organizacji gospodarczej, AE, Wrocław 2007.
  4. Kraśnicka T. (red.), Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych, AE, Katowice 2010.
  5. Nahavandi A., The Art and Science of Leadership, 5th ed., Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey 2009.
  6. Polowczyk J., Przywództwo strategiczne w świetle osiągnięć psychologii, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu