BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gancarczyk Marta (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Czynniki wzrostu przedsiębiorstwa w ujęciu zasobowym
Factors of Company Growth from the Resource-Based Perspective
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 81-87, tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Wzrost przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Enterprise growth, Company development strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zasobowych czynników wzrostu przedsiębiorstwa w perspektywie przedsiębiorcy/menedżera, organizacji oraz strategii rozwoju (kombinacja POS), a także wskazanie możliwości wykorzystania tej wiedzy w decyzjach przedsiębiorców i inwestorów. Scharakteryzowano ponadto sposoby pomiaru wzrostu firmy oraz jego mikro- i makroekonomiczne znaczenie. Jako podstawę wnioskowania wykorzystano koncepcje teoretyczne i przegląd badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the resource-based factors of company growth according to the characteristics of entrepreneur/manager, organization and strategy (the POS model) and to identify the opportunity of utilizing those findings in decision-making of entrepreneurs and external investors. Moreover, the ways of measuring growth and its importance at the micro- and macroeconomic levels were discussed. The text was based on the literature review including theoretical and empirical research of the company growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Acs Z.J., Robb A., Measures of Job Flow Dynamics in the U.S. Economy, U.S. Small Business Administration Unit, Office of Advocacy, 1999.
 2. Alberti F.G., Sciascia S., Tripodi C., Visconti F., Entrepreneurial Growth in Industrial Districts, Edward Elgar, Cheltenham 2008.
 3. Almus M., Nerlinger E.A., Growth of new technology-based firms: which factors matter?, "Small Business Economics" 1999, nr 2, vol. 13.
 4. Barth H., Fit among competitive strategy, administrative mechanisms, and performance, "Journal of Small Business Management" 2003, nr 2, vol. 41.
 5. Coad A.J.-C., Empirical Investigations on the Characteristics and Determinants of the Growth Firms, S. Anna School of Advanced Studies, Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne, Ecole Doctorale, Paris 2007.
 6. Davidsson P., Delmar F., Wiklund J., Entrepreneurship and the Growth of Firms, Edward Elgar, Cheltenham 2006.
 7. Davidsson P., Kirchhoff B., Hatemi J.A., Gustavsson H., Empirical analysis of business growth factors using Swedish data, "Journal of Small Business Management" 2002, nr 4, vol. 40.
 8. Friar J.H., Meyer M.H., Entrepreneurship and Start-Ups in the Boston Region, "Small Business Economics" 2003, nr 2, vol. 21.
 9. Gancarczyk M., Firmy wzrostowe w polityce wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 4.
 10. Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Komisja Europejska, Survey of the Observatory of European SMEs. An Analytical Report, "Observatory of European SMEs" 2008, nr 196.
 12. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 13. Littunen H., Tohmo T., The high-growth in metal-based manufacturing and business service firms in Finland, "Small Business Economics" 2003, nr 2, vol. 21.
 14. Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, Oxford 1959.
 15. Saemundsson R., Dahlstrand A.L., How business opportunities constrain young technology based firms from growing to medium-sized firms, "Small Business Economics" 2005, nr 2, vol. 24.
 16. Smallbone D., Buldock L., Burgess S., Targeted support for high-growth start-ups: some policy issues, "Environment and Planning" 2002, nr 2, vol. 20.
 17. Smallbone D., Leigh R., Norton D., The characteristics and strategies of high-growth SMEs, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research" 1995, nr 3, vol. 1.
 18. Stam E., Suddle K., Hessels S.J.A., Stel von A., High-Growth Entrepreneurs, Public Policies and Economic Growth, EIM Business & Policy Research, SCALES: Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs, Zoetermeer, August 2006.
 19. Storey D., Understanding the Small Business Sector, Routlege, London 1994.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu