BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyfert Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Przełamywanie barier w zarządzaniu granicami polskich przedsiębiorstw
Breaking the Barriers in the Boundary Management of Polish Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 46-54, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo
Enterprise management, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wyników postępowania badawczego, nakierowanego na identyfikację barier w zarządzaniu granicami polskich przedsiębiorstw, oraz wskazanie mechanizmów pozwalających na eliminację owych barier. Punktem wyjścia w artykule uczyniono przedstawienie podstawowych założeń koncepcji granic organizacji oraz charakterystykę metodyki postępowania badawczego, co w dalszej części pozwoliło na omówienie wyników badań nad zarządzaniem granicami polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the results of the research into barriers in the boundaries management of Polish enterprises and the mechanisms that enable to eliminate these barriers. The paper starts with a description of the basic assumptions of the concept of organizational boundaries and characteristics of research methodologies, which later lead to the discussion of the results of research on the boundaries management of Polish enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Beeby M., Simpson P., Barriers, boundaries and leaks in an organization development intervention, "Leadership & Organization Development Journal" 1998.
  2. Chouikha M.B., Dakhli S.B., Knowledge Sharing in Virtual Organizations: Barriers and Enablers, [w:] European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, 2011.
  3. D'Aveni R., Strategic Supremacy, The Free Press, New York 2001.
  4. Dutton J.E., Dukerich J.M., Harquail C.V., Organizational images and member identification, "Administrative Science Quarterly" 1994, vol. 39, no 2.
  5. Envick B.R., Langford M., Ward S.G., Using family firm boundary management theory to explain the impact of privacy issues on family firm research, "Academy of Entrepreneurship Journal" 2008.
  6. Helfat C.E., Know-how and asset complementarity and dynamic capability accumulation: The case of R&D, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, no 5.
  7. Santos F.M., Eisenhardt K.M., Organizational boundaries and theories of organization, "Organization Science" 2005, vol. 16, no 5.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu