BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieśliński Wojciech B. (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie procesami w cyberprzestrzeni - problemy barier wzrostu
Management of Processes in Cyberspace - Problems of Barriers Growth
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 38-45, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Przepływ wiedzy, Cyberprzestrzeń, Zarządzanie, Zarządzanie procesami, Wiedza
Knowledge flows, Cyberspace, Management, Process management, Knowledge
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule opisano i wyjaśniono oraz zaprojektowano model zarządzania procesami w cyberprzestrzeni organizacyjnej przedsiębiorstw (COP). Dokonano identyfikacji i charakterystyki procesów biznesowych zachodzących w cyberprzestrzeni. Wykorzystując cybernetyczny model sterowania i regulacji, zidentyfikowano główne bariery wzrostu i rozwoju przestrzeni organizacyjnej wykorzystującej sieci komputerowe do zarządzania przepływami informacji i wiedzy, czyli COP. (abstrakt oryginalny)

The article describes and explains well designed management model of organizational processes in cyberspace enterprises (COP). It makes the identification and characterization of business processes in cyberspace. Using a cybernetic model of control and regulation, it identifies the main barriers to growth and development of organizational space that uses computer networks to manage information and knowledge flows in the COP. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aalst W., Hee K., Workflow Management. Models, Methods, and Systems, MIT Press, Cambridge MA 2002.
  2. Cieśliński W., Procesowa a informacyjna dojrzałość przedsiębiorstw - wyniki badań, [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego, T. 1, red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
  3. Cieśliński W., Semiologia sieci wirtualnych, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, red. E. Niedzielska, K. Perechuda, AE, Wrocław 2004.
  4. Grefen P., Aberer K., Ludwig H., Hoffner Y., CrossFlow: cross-organizational workflow management for service outsourcing in dynamic virtual enterprises, "Data Engineering, Jg." 2001, no 24 (1).
  5. Kossecki J., Metacybernetyka, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Kielce-Warszawa 2005.
  6. Perechuda K., Cieśliński W., Ontological Grounds for Process Oriented Maturity of Enterprises - the Perspective of Information Management, [w:] Information Management, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdansk University Press, 2007.
  7. Perechuda K., Knowledge Diffusion Methods in a Networking Company. Knowledge Business Models, UE, Wrocław 2010.
  8. www.tchsty.art.pl/hipertekst/cyberprzestrzen.htm/19/05/2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu