BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bratnicki Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kulikowska-Pawlak Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Orientacja przedsiębiorcza i efektywność organizacji w kontekście strategicznych problemów rozwoju
Entrepreneurial Orientation and Organization Effectiveness in the Context of Strategic Problems Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 29-37, bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Efektywność przedsiębiorstwa, Rozwój, Rozwój przedsiębiorstwa, Orientacja przedsiębiorcza
Enterprise effectiveness, Development, Enterprise development, Entrepreneurial orientation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Orientacja przedsiębiorcza oraz strategiczne problemy rozwoju są ważnym obszarem badań podejmowanych w literaturze przedmiotu. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań empirycznych przeprowadzonych w 2011 r. na próbie 158 organizacji funkcjonujących na terenie Górnego Śląska. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na równoczesny wpływ orientacji przedsiębiorczej i problemów rozwoju na efektywność organizacji. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurial orientation and strategic problems of growth have become an important and extensively researched issue in the literature. This study presents the results of empirical research in the field of entrepreneurial orientation impact on organizational performance. The survey was addressed to 158 Silesian organizations. Data was collected in 2011. The result of the study indicates there is simultaneous influence of entrepreneurial orientation and strategic problems of growth on the organization effectiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antoncic B., Hisrich R.D., Privatization, corporate entrepreneurship and performance: Testing a normative model, "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2003, no 3.
 2. Belousova O., Gailly B., Basso O., A conceptual model of corporate entrepreneurial behavior, Referat przedstawiony na corocznej konferencji Babson College Entrepreneurship Research, Lozanna 2010.
 3. Bratnicki M., Kozłowski R., The entrepreneurial leadership: What a leader should be like in crisis, Referat przedstawiony na corocznej konferencji Studying Entrepreneurship, Birmingham 2009.
 4. Bratnicki M., Ząbkowska B., Wielowymiarowe ujęcie efektywności jako determinant skuteczności współczesnych koncepcji zarządzania, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, "Zarządzanie i Marketing" 2010, no 272.
 5. Bratnicki M., Zbierowski P., How Gazelles Use Positive Characteristics to Become High-Performing? - Empirical Evidence, [w:] International Entrepreneurship, ISBE, Belfast 2008.
 6. Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1980.
 7. Chadwick K., Barnett T., Dwyer S., An empirical analysis of the entrepreneurial orientation scale, "Journal of Applied Management and Entrepreneurship. Fort Lauderdale" 2008, no 13(4).
 8. Covin J.G., Green K.M., Slevin D.P., Strategic process effects on the entrepreneurial orientation - sales growth rate relationship, "Entrepreneurship Theory & Practice" 2006, no 30.
 9. Covin J.G., Slevin D.P., Strategic management of small firms in hostile and benign environments, "Strategic Management Journal" 1989, no 10.
 10. Dyer J.H., Singh H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, "Academy of Management Review" 1998, no 23.
 11. Frishammar J., Andersson S., The overestimated role of strategic orientations for international performance in smaller firms, "Journal of International Entrepreneurship. Dordrecht" 2009, no 7(1).
 12. Guica V., Mayson S.E., Barret R., HRM and the Role of Entrepreneurial Founders in Fast-Growth Firms, Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Chicago 2009.
 13. Hickman G.R., Couto R.A., Causality, Change, and Leadership, [w:] Leading Change in Multiple Contexts. Concepts And Practices in Organizational, Community, Political, Social, and Global Change Settings: 3-32, G.R. Hickman (red.), Thousand Oaks: Sage 2010.
 14. Hurt H.T., Joseph K., Cook C.D., Scales for measurement of innovativeness, "Human Communication Research" 1977, no 4.
 15. Ketchen D.J., Ireland R.D., Snow C.C., Strategic entrepreneurship. Collaborative innovation, and wealth creation, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2007, no 1.
 16. Khandwalla P., The Design of Organizations, Harcourt, Bruce, Jovanowich, New York 1977.
 17. Lumpkin G.T., Dess G.G., Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, "Academy of Management Review" 1996, no 21.
 18. Merlo O., Auh S., The effects of entrepreneurial orientation, market orientation and marketing subunit influence on firm performance, "Marketing Letters" 2009, no 20(3).
 19. Miller D., Friesen P.H., Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum, "Strategic Management Journal" 1982, no 3.
 20. Miller D., Friesen P.H., Strategy-making and environment: The third ling, "Strategic Management Journal" 1983, no 4.
 21. Miller D., The correlates of entrepreneurship in three types of firms, "Management Science" 1983, no 29.
 22. Miles R.E., Miles G., Snow C.C., Collaborative Entrepreneurship: How Communities of Networked Firms Use Continuous Innovation to Create Economic Wealth, Stanford University Press, Stanford 2005.
 23. Mintzberg H., Strategy - making in three modes, "California Management Review" 1973, no 16(2).
 24. Moreno A.M., Casillas J.C., Entrepreneurial orientation and growth of SMEs: A causal model, "Entrepreneurship Theory & Practice" 2008, no 32.
 25. Oade A., Managing Politics at Work. The Essential Toolkit for Identifying and Handling Political Behavior at Workplace, Palgrave/Macmillan, New York 2009.
 26. Probst G., Raisch S., Organizational crisis: the logic of failure, "Academy of Management Executive" 2005, no 19.
 27. Renko M., Carsrud A., Brännback M., The effect of a market orientation, entrepreneurial orientation, and technological capability on innovativeness: a study of young biotechnology ventures in the United States and in Scandinavia, "Journal of Small Business Management" 2009, no 47(3).
 28. Simmons R., How risky is your company?, "Harvard Business Review" 1999, no 3.
 29. Wiklund J., The sustainability of entrepreneurial orientation - performance relationship, "Entrepreneurship Theory & Practice" 1999, no 1.
 30. Wiklund J., Shepherd D., Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium - sized businesses, "Strategic Management Journal" 2003, no 24.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu