BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banasiak Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Bariery przedsiębiorczości jako hamulce rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Entrepreneurship's Barriers and their Role in the Growth and Development of Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 11-17, tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Bariery przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość, Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Barriers to entrepreneurship, Entrepreneurship, Enterprise growth, Enterprise development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba udowodnienia tezy, iż minimalizując bariery przedsiębiorczości, organizacja jest w stanie częściowo wyeliminować hamulce rozwoju i wzrostu organizacji. W związku z tym dokonano analizy charakterystyk dwóch głównych wymiarów przedsiębiorczości, a mianowicie atrybutowego i procesowego, w kontekście ich wpływu na tytułowe zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to understand and describe the barriers of entrepreneurship, and its significant influence on growth and development of present organizations. The article particularly describes both characteristics and activities which are typical of contemporary entrepreneurs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, UE, Wrocław 2011.
 2. Bratnicki M., Deformacja przedsiębiorczości strategicznej. Istota, struktura i dynamika, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 2.
 3. Bratnicki M., Kraśnicka T., Przedsiębiorczość jako siła motoryczna małej firmy, [w:] Zarządzanie małą firmą, H. Bieniok (red.), AE, Katowice 1995.
 4. Bratnicki M., Próba dialektycznego spojrzenia na pomiar przedsiębiorczości w organizacjach, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 10.
 5. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 6. Gaweł A., Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 5.
 7. Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, AE, Poznań 2007.
 8. Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR, Warszawa 1994.
 9. Heilbroner R.L., Wielcy ekonomiści. Czas, życie, idee, PWE, Warszawa 1993.
 10. Hisrich R.D., Peters M.P., Entrepreneurship, Irvin, Boston 1992.
 11. Hryniewicz J.T., Przedsiębiorczość i stosunek Polaków do pracy. Stan obecny i perspektywy zmian, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 10.
 12. Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G., A model of strategic entrepreneurship: the construct and its dimensions, "Journal Management" 2003, no 29.
 13. Keh H.T., Foo M.D., Lin B.Ch., Opportunity Evaluation under Risky Conditions: The Cognitive Processes of Entrepreneurs, Entrepreneurship Theory and Practice, Winter, vol. 27, 2002.
 14. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, AE, Katowice 2002.
 15. Mitchell R.K., Smith B., Seawright K.W., Morse E.A., Cross-cultural cognition's and venture creation decision, "Academy of Management Journal" 2000, no 5.
 16. Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 17. Safin K., Zarządzanie małą firmą, AE, Wrocław 2002.
 18. Thornberry N., Corporate entrepreneurship: antidote or oxymoron?, "European Management Journal" 2001, no 5.
 19. Van Praag C.M., Cramer J.S., The roots of entrepreneurship and labor demand: individual ability and low risk aversion, "Economica" 2001, no 68.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu