BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarecki Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pozytywne bodźce : wartości wyznawane przez pracowników a motywacja do pracy
Source
Personel i Zarządzanie, 2012, nr 5, s. 74-77, tab.
Keyword
System wartości, Motywowanie pracowników, Zdrowie
Value system, Motivating employees, Health
Abstract
Informacje o wartościach wyznawanych przez pracowników mogą pomóc przy organizacji ich pracy i budowaniu systemów motywowania, wynagrodzenia czy tworzenia ścieżek kariery zawodowej. Z drugiej strony, świadomość wyznawanych wartości może posłużyć też samym do porównania z tym, jakie oczekiwania odnośnie do wartości, szczególnie w pracy, mają pracodawcy. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://www.psychologia.net.pl/serwis.php?level=289&rok=2007, 27.02.2012.
  2. Młodzi inżynierowie wybierają Polskę, "Rzeczpospolita", 28.03.2007.
  3. Pracodawcy czekają na zdolnych i pomyślnych studentów, "Rzeczpospolita", 7.03.2007.
  4. Przemieniecki J., Jarecki W., Arendacz E., Kompetencje atrakcyjnego pracownika, DOS, Sczecin 2005.
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu