BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lichtarski Janusz Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa przez projekty
Enterprise's Growth and Development by Projects
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 155-164, rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie projektem
Enterprise growth, Enterprise development, Project management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wzrost i rozwój są naturalnymi i nieodłącznymi procesami dla każdego przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie jednej z możliwych ścieżek wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa, a mianowicie wzrostu i rozwoju przez projekty. Przedstawione rozważania prowadzą do wniosku, że opisywana ścieżka ma wiele mocnych stron i jest komplementarna względem tradycyjnych modeli wzrostu. (abstrakt oryginalny)

Organizational growth and development are natural and immanent processes for every enterprise. The goal of the paper is to present one of the possible paths of organizational growth and development - the growth and development by projects. Presented considerations lead to the conclusion that the mentioned path of enterprise's growth and development has various strengths, and is complementary to traditional growth models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ashkenas R., Ulrich D., Jick T., Kerr S., The Boundaryless Organization. Breaking The Chains of Organizational Structure, Jossey-Bass, San Francisco 2002.
 2. Canals J., Managing Corporate Growth, Oxford University Press, Oxford 2000.
 3. Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T., Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010.
 4. Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, AE, Katowice 1984.
 5. Gościński J.W., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 6. Hall R.H., Organizations. Structures, Processes and Outcomes, Prentice Hall, New Jersey 1999.
 7. Jagoda J., Bariery controllingu w małych firmach, [w:] Controlling - koncepcje, wdrożenia, AE, Wrocław 2002.
 8. Januszewski A., Bariery wdrażania controllingu w krajowych przedsiębiorstwach, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 1/01.
 9. Kaplan R.S., Norton D., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 10. Kerzner H., Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling And Controlling, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2006.
 11. Koziński J., Struktury organizacyjne ugrupowań kapitałowych, [w:] Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, red. R. Krupski, M. Przybyła, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
 12. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 13. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 14. Nowosielski S., Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2001.
 15. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 16. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 17. Thomson D.G., Mastering the 7 Essentials of High-Growth Companies: Effective Lessons to Grow Your Business, John Wiley & Sons, Hoboken 2010.
 18. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu