BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiotkowska Anna (Politechnika Śląska)
Title
Przełamywanie barier rozwoju firm odpryskowych w kontekście przedsiębiorczości akademickiej
Overcoming Barriers of tThe Development of Spin-Offs in the Context of Academic Entrepreneurship
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 147-154, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorczość akademicka, Przedsiębiorczość, Spin-off
Academic entrepreneurship, Entrepreneurship, Spin-off
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba prześledzenia barier oraz możliwości ich przełamywania na drodze rozwoju i wzrostu firm odpryskowych. Firmy te stanowią główny nurt przedsiębiorczości akademickiej oraz jedną z najbardziej efektywnych form komercjalizacji i transferu technologii. W artykule przedstawiono wyniki badań dziesięciu studiów przypadku firm powstałych na drodze przedsiębiorczych inicjatyw pracowników naukowych. (abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to trace the barriers in the development and growth of spin-offs and to find possibilities for overcoming these barriers. These companies represent the main trend of academic entrepreneurship and the most effective forms of commercialization and technology transfer. The article presents the results of ten case studies of companies formed by the entrepreneurial initiatives of researchers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Clarysse B., Moray N., A process study of the entrepreneurial team formation: the case of a researchbased spin-off, "Journal of Business Venturing" 2004, no 19.
 2. Clarysse B., Wright M., Lockett A., Vand de Velde E., Vohora A., Spinning out new ventures: A typology of incubation strategies from European research institutions, "Journal of Business Venturing" 2005, no 20(2) .
 3. Etzkowitz H., The evolution of the entrepreneurial university, "International Journal of Technology and Globalization" 2004, no 1.
 4. Grudzewski W., Chyba Z., Transfer technologii w przedsiębiorstwach akademickich, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, no 5.
 5. Hindle K., Yencken J., Public research commercialization, entrepreneurship and new technology based firms: an integrated model, "Technovation" 2004, no 24(10).
 6. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.
 7. Kwiotkowska A., Uwarunkowania sukcesu uniwersyteckich firm spin-off, [w:] Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania, red. R. Rutka, P. Wróbel, Wyd. WZUG; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2/1, Sopot 2009.
 8. Lockett A., Wright M., Resources, capabilities, risk capital and the creation of university spin-out companies, "Research Policy" 2005, no 34.
 9. Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetów w procesach innowacyjnych, Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 10. Migliorini P., Serarols Ch, Venderell F., Exploring Critical Junctures in Non-Elite Universities Spin- -Offs, Research in entrepreneurship and small business conference, Portugal 2008.
 11. Moray N., Clarysse B., Institutional change and resource endowments to science - based entrepreneurial firms, "Research Policy" 2005, no 34.
 12. Pilegaard M., Moroz P.W., Neergaard H., An auto-ethnographic perspective on academic entrepreneurship: implications for research in the social sciences and humanities, "The Academy of Management Perspectives" 2010, no 24, 1.
 13. Shane S., Encouraging university entrepreneurship? The effect of the Bayh-Dole Act on university patenting in the United States, "Journal of Business Venturing" 2004, no 19(1).
 14. Vohora A., Wright M., Lockett A., Critical junctures in the development of university high-tech spinout companies, "Research Policy" 2004, no 33.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu