BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołaczyk Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wawrzynek Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zachowania przedsiębiorcze jako stymulatory wzrostu organizacji
Entrepreneurial Behaviors as Stimulants of the Organizational Growth
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 103-111, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Wzrost przedsiębiorstwa, Menedżer, Rozwój przedsiębiorstwa
Enterprise growth, Manager, Enterprise development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy przedstawiają zachowania przedsiębiorcze jako takie, które stymulują wzrost organizacji i pozwalają pokonywać sytuacje kryzysowe na poszczególnych etapach rozwoju firmy, oraz jako czynniki mające bezpośredni wpływ na jej upadek. Osoba przedsiębiorcy postrzegana jest przez pryzmat zachowań. Przedstawione typy zachowań mogą być rozumiane jako złożenie różnorodnych cech odpowiedzialnych za działania w poszczególnych obszarach firmy, takich jakich: wykonanie, motywowanie, kontrola czy inwencja twórcza. Istotną kwestią jest wielowymiarowe poznawanie osoby przedsiębiorcy oraz zaznaczenie jego wpływu na każdym etapie życia organizacji. (abstrakt oryginalny)

The authors present the entrepreneurial behaviors, as those that stimulate the growth of the organization and help to overcome crises at every stage of business development and as factors having a direct impact on its fall. An entrepreneur is seen from the angle of his behavior. The types of presented behaviors can be understood as a composite of various features responsible for activity in specific areas of company such as: performance, motivation, control and creativity. An important issue is multi-dimensional perception of the entrepreneur and his impact at every stage of life organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, UE Wrocław, Wrocław 2011.
  2. Bławat F., Wasilczuk J., Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, SPG, Gdańsk 2004.
  3. Gerber M.E., Mit przedsiębiorczości. Dlaczego większość małych firm upada i jak temu zaradzić, MT Biznes, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu