BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broda Zdzisław Jan (Wydział Ogólno-Ekonomiczny)
Title
Sterowanie procesami samofinansowania przedsiębiorstw we współczesnym kapitalizmie
Control of Self-Financing Processes in the Enterprises in Modern Capitalism
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1985, vol. 28, s. 77-90, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Finansowanie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Kapitalizm
Enterprises, Financing enterprises, Source of financing, Capitalism
Note
summ., rez.
Abstract
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę rozwoju procesu samofinansowania przedsiębiorstw (brutto), przez który należy rozumieć całokształt operacji i metod gromadzenia środków własnych oraz wydatkowania tych środków na finansowanie reprodukcji majątku przedsiębiorstwa. (...) Niniejsze opracowanie koncentruje się bardziej na "technicznej" niż na "społecznej" stronie samofinansowania. Jego ostatecznym celem jest ukazanie, jak dalece posunęły się rządy państw kapitalistycznych we wdrażaniu idei kontrolowanego samofinansowania oraz jakimi instrumentami w tym celu się posługują. (fragment tekstu)

The paper starts with motives of social interests in Poland on self-financing processes in the capitalistic enterprises. Characterization of the economical results of non-control self-financing tendency is a background of this analysis. In the next stop the author presents the influence of the state intervention on conditions and financial sources for self-financing. Finally, this paper deals with the characterization of the state intervention forms for the utilization of the enterprises funds for self-financing of their development. The author evaluates this problem from the micro- and microeconomical points of view. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Broda Z. J., Mikro- I makroekonomiczne aspekty samofinansowania przedsiębiorstw we współczesnym kapitalizmie, Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej, nr 17, Kraków 1968.
 2. Broda Z. J., Współczesne koncepcje i formy działania stosowane w regionalnej polityce inwestycyjnej państw zachodnich, Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej, nr 23, Kraków 1975.
 3. Broda Z. J,, Motywy decyzji inwestycyjnych a przesłanki i formy ingerencji państwa kapitalistycznego w sferze inwestycji, Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej, nr 19, Kraków 1972.
 4. Conrad J. Die Selbstfinanzierung der Unternehmung, Berlin 1931.
 5. Hagest K.,, Selbstfinanzierung des Betriebes, Stuttgart 1952.
 6. Hasenack W., Wessen und Arten der Selbstfinanzierung "Die Betriebs Wirtschaft", 1931.
 7. Hegner F., Die Selbstifinanzierung der Unternehmung als theoretisches Problem der Betriebswirtschaftslehre und der Volks-Wirtschaftslehre, Berlin 1946.
 8. Ivanka A., Finanse i polityka finansowa państw kapitalistycznych, Warszawa 1961.
 9. Käppeli R., Self-finaneing and Technical Progress [w:] Financing of Technical Progress, Probenius AG, Basle 1959.
 10. Koehler T., Selbstfinanzierung der Unternehmung, Bern 1932.
 11. Leitner F., Finanzierung der Unternehmung, Berlin 1929.
 12. Lindner J., Finanse przedsiębiorstw kapitalistycznych, Warszawa 1961.
 13. Malissen M., L'autofinancement des sociétés en France et aux Etat Unis, Paris 1953.
 14. Malissen M., Investissement et financement, Paris 1957.
 15. Meynand J., Samofinansowanie przedsiębiorstw we współczesnym systemie kapitalistycznym, "Wiadomości NBP" 1956, nr 12.
 16. Prion W., Selbestfinanzierung der Unternehmungen, Berlin 1931.
 17. Szyrocki J., Samofinansowanie przedsiębiorstw we współczesnym kapitalizmie, Katowice 1961.
 18. Szyrocki J., Samofinansowanie przedsiębiorstw, Warszawa 1967.
 19. Töndury H. i Gsell E., Finanzierungen, Das Kapital in der Betriebswirtschaft, Zürich 1948.
 20. Wierzbicki J., Zagadnienia samofinasowania przedsiębiorstw w gospodarce socjalistycznej, "Wiadomości NBP" 1960, nr 4-5.
 21. Wierzbicki J., Istota i źródła samofinansowania przedsiębiorstw państwowych w Polsce Ludowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1961, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu