BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciuszek Marek (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański
Sanitation and Insolvency : the Yugoslav Case
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1985, vol. 28, s. 163-173, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Upadłość przedsiębiorstwa, Postępowanie upadłościowe, Regulacje prawne
Enterprise bankruptcy, Bankruptcy proceedings, Legal regulations
Note
summ., rez.
Country
Jugosławia
Yugoslav
Abstract
Artykuł zawiera ogólne refleksje na temat procedury sanacji i upadłości przedsiębiorstw oraz prezentuje jej działanie na przykładzie gospodarki i ustawodawstwa jugosłowiańskiego. (fragment tekstu)

The article presents considerations on the economic aspects of sanitation and insolvency in socialist economy, with some introductory remarks relating to this problem in capitalist countries. Question of sanitation and insolvency in self-management Yugoslav economy is treated as a specific form of the social ownership protection. Last part of the paper contains descriptions of sanitation and insolvency procedure as well as some remarks on practical experiences in this field. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ćećez M., Samoupravni privredni sistem Jugoslavije, Svetlost, Sarajevo 1981.
 2. Osikos-Nagy B., Socialist Economic Policy, Akademiai Kiado, Budapest 1973.
 3. Džurović D. Lični dohoici u organizaciji koje posluju sa gubitkom, "Radni Odnosi i Samoupravljanje" 1982, nr 11.
 4. Fornalczyk A., Jugosłowiański system gospodarczy 1950-1976, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1979.
 5. Kornai J., The Dilemmas of a Socialist Economy, The Hungarian Experience w "Cambridge Journal of Economics" 1980, nr 4.
 6. Nelikvidnost, "Ekonomska Politika" z 21 XII 1981.
 7. Pejović S., The Market-planned Economy of Yugoslavia, Minneapolis 1966.
 8. Peterson S., Corporate Control and Capitalism, "The Quarterly Journal of Economies" 1865, nr 1.
 9. Polazne osnove dugoročnog programa ekonomske stabilizaeije, Bortoa-Dokumenta, Beograd 27 IV 1982.
 10. Służebni List 31 I 1952 Pa 49.
 11. Służebni List 24 XII 1953 PA 422.
 12. Zakon o sanaciji i prestanku organizacija udruženog rada nr 41.
 13. Zakon o sanaciji i prestanku organizacija udruženog rada art. 4, art. 13-17.
 14. Zakon o sanaciji i prestanku organizacija udruženog rada art. 5; art. 27-84.
 15. Zakon o sanaciji i prestanku organizacija udruženog rada art. 6-9; art. 65-201.
 16. Zakon o sanaciji i prestanku organizacija udruženog rada art. 10-12; art. 202-214.
 17. Zakon o Udruženom Radu. Informator, Zagreb 1976.
 18. Wielka Encyklopedia Powszechna, hasło "upadłość", t. 11.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu