BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puciato Daniel (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Title
Metody ustalania cen w przedsiębiorstwach hotelarskich
Methods of Price Determination in Hotel Companies
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 2(13), t. 2, s. 329-336, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji
Keyword
Turystyka, Hotelarstwo, Ceny usług, Ustalanie cen, Orientacja rynkowa
Tourism, Hotel industry, Services prices, Price-fixing, Market orientation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wdrożenie orientacji rynkowej jest warunkiem przetrwania i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Na skutek zachodzących zmian to ceny będą prawdopodobnie jednym z ważniejszych instrumentów konkurowania z sobą firm hotelarskich. Celem artykułu jest prezentacja metod ustalania cen w hotelarstwie. Procedura wyboru strategii cenowej składa się z następujących kroków: wybór celu strategii cenowej, ustalenie wielkości popytu, szacowanie kosztów, analiza kosztów, cen i ofert konkurencji, wybór metody ustalania cen oraz wybór ceny końcowej. Wszystkie znane formuły kalkulacji cen podstawowych opierają się na trzech filarach, które obejmują koszty, popyt i konkurencję. W praktyce polityka cenowa nie jest oparta wyłącznie na jednej metodzie. Bardzo często górną granicę ceny wyznacza bariera popytu, dolną natomiast koszty wytwarzania produktu. Racjonalna polityka cen musi opierać się na stosowaniu wszystkich trzech metod, a jej punktem wyjścia winna być akceptowalność w preferowanych segmentach rynku. (abstrakt oryginalny)

Survival and development of every enterprise depends on implementation of the market orientation. As a result of occurring changes, prices will probably one of signifi cant instruments of competition between hotel companies. This article presents methods of price determination in the hotel industry. The procedure of price strategy selection consists of the following steps: selection of the objective of the price strategy; determination of the demand volume; cost estimation; analysis of costs, prices and competitive offers; selection of the method to determine prices; and selection of the final price. All the known price calculation formulas are based on three ideas: costs; demand; and competition. In practice, the price policy is not solely based on one method. Frequently, the upper price limit is determined by the limit of demand; whereas the lower one - by product manufacturing costs. A rational price policy has to be based on application of all the three methods, and should originate from acceptance in preferred market segments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J. 2002. Marketing w turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-0111-295-6.
 2. Błądek Z. 2001. Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie. Poznań: Palladium. ISBN 83-9160-930-8.
 3. Bosiacki S. i in. 2008. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. ISBN 978-83-88923-8.
 4. Jaremen D., Panasiuk A. 2008. Usługi hotelarskie jako produkt. W: Panasiuk A., Szostak D. (red.). Hotelarstwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-0115-367-0.
 5. Karasiewicz G. 1997. Marketingowe strategie cen. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-2081-083-3.
 6. Kotler P. 2005. Marketing. Poznań: Rebis. ISBN 83-7301-532-9.
 7. Lichtarski J. 2003. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. ISBN 83-7011-645-0.
 8. Lovelock Ch. 2001. Services Marketing. People, Technology, Strategy. New York: Prentice Hall. ISBN 0-13-187552-3.
 9. Łazarek R. 1999. Ekonomika turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 83-8699-060-0.
 10. Panasiuk A. 2005. Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14517-X.
 11. Panasiuk A. 2007. Ekonomika turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-0114-722-8.
 12. Rapacz A. 2007. Przedsiębiorstwo turystyczne. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-772-2.
 13. Strużycki M. 2004. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-475-5.
 14. Turkowski M. 2003. Marketing usług hotelarskich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-2081-432-4.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu