BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewska-Turzyńska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na wzrost i rozwój przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility as a Chance of Companies Growth and Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 319-325, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Zasady fair play, Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Fair play rules, Enterprise growth, Enterprise development, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w kontekście jej wpływu na wzrost i rozwój organizacji. Przeprowadzono rozważania w zakresie różnicy pomiędzy pojęciami 'wzrost' i 'rozwój'. Rezultatem przeprowadzonych rozważań jest propozycja etycznego prowadzenia działalności gospodarczej bez legitymizacji pod postacią formuł CSR, a tradycyjne zasady osadzone w tradycji fair play są nadal aktualne i implementowane. (abstrakt oryginalny)

The paper is on Corporate Social Responsibility in the context of its growth and development. It discusses the differences between the concepts of "growth" and "development". As a result it proposes business conducted in ethical way, no matter its name - whether it is based on Corporate Social Responsibility or simply "fair play" principles. Nevertheless these principles are still current, crucial and needed in business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamus-Matuszyńska A., Firma społecznie odpowiedzialna szansą na przetrwanie w turbulentnych czasach, [w:] Public relations instytucji użyteczności publicznej, E. Hope (red.), Scientific Publishing Gr., Gdańsk 2005.
 2. Blanke M., Gorynia-Pfeffer N., CSR - Kompendium - organizacje w polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstw, Rhode Kellermann Wawrowsky, 2008.
 3. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 4. Bond J., Kirshenbaum R., Oszukać radar. Jak mówić do konsumenta, który nie chce słuchać, WIG- -Press, Warszawa 2001.
 5. Friedman M., Kapitalizm i wolność, "Rzeczpospolita", Warszawa 1982.
 6. Golewska-Stafiej A. (red.), PR a społeczne zaangażowanie biznesu, czyli jak budować relacje z grupami niezbędnymi do funkcjonowania firmy i realnie zmieniać świat na lepsze, Fund. Komunikacji Społ., Warszawa 2004.
 7. Green J., The Cynic's Lexicon: A Dictionary Of Amoral Advice, St. Martins Press, New York 1985.
 8. Kołodko G., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 9. Kulewicz M., Wzrost i rozwój twarzoczaszki, "Acta Clinica" 2002, nr 2, t. 2.
 10. Macleod C., Macleod L., McDonald's faces child-labour furore, "The Independent", 3 września 2000 r., http://www.independent.co.uk/news/world/asia/mcdonalds-faces-childlabour-furore-699441. html, 29.05.2011.
 11. Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 1994.
 12. Mohr A., Zarządzanie wzrostem firmy, OnePress, Gliwice 2005.
 13. Porter M.R., Kramer M.R., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencji?, "Harvard Business Review Polska", czerwiec 2007, nr 5.
 14. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 15. Rok B. (red.), Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, działania, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 16. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu