BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skalik Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Oddziaływanie zorganizowanych sił społecznych przedsiębiorstwa na jego wzrost i rozwój
The Impact of Organized Social Forces of an Enterprise on its Growth and Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 227-234, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Potencjał przedsiębiorstwa
Enterprise growth, Enterprise development, Potential of enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa jest wynikiem oddziaływania wielu sił o zewnętrznym i wewnętrznym charakterze. Jedną z nich są zorganizowane siły społeczne reprezentowane przez związki zawodowe. W artykule przedstawiono ich wpływ na procesy rozwojowe zachodzące w organizacji gospodarczej. Mechanizm tego wpływu został pokazany w konwencji gry społecznej prowadzonej w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The growth and development of a company is the result of impact forces of external and internal nature. One of them are the organized social forces represented by unions. The article presents the impact on the development processes taking place in an economic organization. The mechanism of this effect was shown in the convention of the social game of a company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
  2. Borkowska S., Zarządzanie partnerskie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 2.
  3. Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C., Managing for Stakeholders. Survival, Reputation, and Success, Yale University Press, New Haven, London 2007.
  4. Gadomski W., Drodzy (w złotych) związkowcy, "Gazeta Wyborcza", nr 150.723, 30 czerwca 2011.
  5. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2005.
  6. Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, AE, Poznań 2001.
  7. Obłój K., Zarządzanie. Ujęcie praktyczne, PWE, Warszawa 1986.
  8. Stankiewicz M.J. (red.), Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu