BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Połomska-Jasienowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Współdziałanie gospodarcze jako strategia wzrostu małych przedsiębiorstw
Economic Cooperation as a Strategy for the Growth of Small Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 219-226, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Współdziałanie przedsiębiorstw
Enterprise development, Cooperation of enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współdziałanie gospodarcze jest jedną ze strategii wzrostu przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano wybrane formy typu: umowy wyłączności sprzedaży, franchisingu, outsourcingu oraz zrzeszeń branżowych, które wspierają rozwój małych przedsiębiorstw. Przedstawiono również część wieloetapowych badań empirycznych prowadzonych w grupie 115 małych przedsiębiorstw na temat wybieranych przez nie form współdziałania gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Economic cooperation is one of the strategies of the growth of companies. The article presents the selected types of contract forms: exclusive sales, franchising, outsourcing and associations that support small business development. It also presents part of empirical research conducted in the group of 115 small businesses on forms of economic cooperation which was chosen by them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jagoda H., Formy współdziałania małych przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
  2. Jagoda H., Model funkcjonowania grupy kapitałowej. Między partnerstwem a podległością, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Wydawnictwo Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002.
  3. Jagoda H., Połomska-Jasienowska A., Stowarzyszenie jako forma zrzeszania się małych przedsiębiorstw, [w:] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, red. H. Czubasiewicz, W. Golnau, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/2007, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
  4. Kortan J., Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa, [w:] Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Kortana, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
  5. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Outsourcing jako kierunek zarządzania zmianami w małych przedsiębiorstwach, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 11.
  6. Pańkowska M., Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Prace Naukowe, Katowice 1998.
  7. Połomska-Jasienowska A., Umowy regulujące proces sprzedaży jako formy współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw, [w:] Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Adamik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
  8. Zieliński J.A., Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu