BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pichlak Magdalena (Uniwersytet Śląski w Katowicach; Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie)
Title
Przywództwo czynnikiem rozwoju i wzrostu innowacyjnej organizacji
Leadership as a Factor of Development and Growth of Innovative Organization
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 203-210, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Przywództwo, Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Efektywność, Organizacja
Leadership, Innovative character, Enterprise innovation, Effectiveness, Organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zawarto rozważania dotyczące istoty przywództwa, akcentując szczególnie wielowymiarowość zachowań przywódczych jako kluczowego czynnika warunkującego rozwój i wzrost innowacyjnej organizacji. Punktem wyjścia przedstawionych rozważań jest omówienie szeroko rozpoznanej w literaturze teorii przywództwa, autorstwa B.M. Bassa [1985]. Na podstawie analizy literaturowej scharakteryzowano mechanizmy, dzięki którym przywódcy mogą stymulować bądź hamować innowacyjność i efektywność organizacji. Rozważania teoretyczne uzupełniono wnioskami płynącymi z przeprowadzonych w organizacjach z województwa śląskiego badań empirycznych, co pozwoliło na rewizję sformułowanych na podstawie analizy literaturowej założeń odnośnie do kierunku i siły oddziaływania poszczególnych stylów przywództwa na rozwój i wzrost współczesnych organizacji. (abstrakt oryginalny)

In the paper an analysis of the influence of different leadership styles on innovativeness and effectiveness is presented. The analysis is based on a widely recognized distinction between transactional and transformational leadership [Bass 1985]. The understanding of a leader's role in promoting the organizations' innovativeness and effectiveness demands gaining a wider knowledge of mechanisms through which such actions take place. The study of a sample of 219 Polish companies from Silesia region confirmed that leadership plays a significant role in enhancing innovation and stimulating organizational performance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Avolio B.J., Bass B.M., Jung D.I., Re-examining the components of transformational and transactional leadership using the multifactor leadership questionnaire, "Journal of Occupational & Organizational Psychology" 1999, vol. 72 (4).
 2. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17 (1).
 3. Bass B.M., Leadership and Performance Beyond Expectations, Free Press, 1985, New York.
 4. Bass B.M., Avolio B.J., Transformational leadership development: Manual for the Multifactor Leadership Questionnaire, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1990.
 5. Bass B.M., Avolio B.J., Multifactor Leadership Questionnaire (Form 5X-Rater), Binghamton University, Center for Leadership Studies 1991.
 6. Burns J.M.G., Leadership, Harper & Row, New York 1978.
 7. Collis D.M.C., Competing on resources: strategy in the 1990s', "Harvard Business Review" 1995, July-August.
 8. Doherty A.J., Danylchuk K.E., Transformational and transactional leadership in interuniversity athletics management, "Journal of Sport Management' 1996, vol. 10 (3).
 9. Eddleston K.A., Kellermanns F.W., Sarathy R., Resource configuration in family firms: linking resources, strategic, planning and technological opportunities to performance, "Journal of Management Studies" 2007, vol. 45 (1).
 10. Fischer T., Henkel J., Complements and Substitutes in Value Appropriation - An Empirical Analysis of Patents' Interactions, American Academy of Management Conference, Montreal 2010.
 11. Hambrick D.C., Mason P.A., Upper echelons - the organization as a reflection of its top managers, "Academy of Management Review" 1984, vol. 9 (2).
 12. Itami H., Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge, MA 1987.
 13. Rosenbusch N., Brinckmann J., Bausch A., Is New Better? A Meta-Analysis of the Innovation-Performance Relationship in SME, American Academy of Management Conference, Chicago 2009.
 14. Vaccaro I.G., Jansen J.J.P., Van den Bosch F.A.J., Management Innovation and Leadership, American Academy of Management Conference, Anaheim 2008.
 15. Xu K., Sirmon D.G., Gao S., R&D Resources, R&D Management, and Innovation: Evidence of Mediation, American Academy of Management Conference, Montreal 2010
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu