BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pasieczny Jacek (Uniwersytet Warszawski)
Title
Nauki z kryzysu - ewolucja strategii restrukturyzacyjnych
Lessons from Crisis - Evolution of Restructuring Strategies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 195-202, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Kryzys finansowy, Restrukturyzacja, Przychody, Koszty
Financial crisis, Restructuring, Revenue, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kolejne kryzysy silnie wpływały na sposób funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Mimo że ich przyczyny i przebieg różniły się od siebie, przedsiębiorstwa zazwyczaj stosowały "sprawdzone" już kiedyś rozwiązania. Większość z nich postrzegała zachodzące zmiany w kategorii zagrożeń i podejmowała typowo defensywne działania restrukturyzacyjne. Do tego sprowadzały się w dużej mierze dwie fale restrukturyzacji w latach 1989-1992 i 1998-2002. Obecnie w dobie światowego kryzysu wiele polskich firm przyjmuje odmienne strategie restrukturyzacji. Polegają one na poszukiwaniu nowych rynków, reorganizacji procesów, zmianach asortymentu produkcji, a także przekształcaniu struktury zatrudnienia. Źródłem odmiennych zachowań są m.in. procesy uczenia się przedsiębiorstw i wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek dotychczasowych restrukturyzacji. (abstrakt oryginalny)

The following economic crises strongly influenced the way in which all companies functioned. Although the following crisis has different reasons from the previous ones, companies usually implemented "verified" solutions. Most of them perceived the changes as threats and therefore undertook typically defensive restructuring actions. This means, above all, reducing tangible and intangible assets. The goal of these companies was to maintain the maximum profit by adjusting cost to the declining income. Nowadays a lot of companies undertake different restructuring activity which involve entering new markets, introducing new products as well as increasing or re-shaping the employment structure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Chmielewski P., Semantyka kryzysu, "Problemy Zarządzania" 2003, nr 2.
 3. Glinka B., Gudkova S., Małe przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych, "Problemy Zarządzania" 2003, nr 2.
 4. Hurry D., Restructuring in the global economy: the consequences of strategic linkages between Japanese and U.S. Firms, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14.
 5. Kim L., Crisis construction and organizational learning: capability building in catching-up at Hyundai motor, "Organizational Science" 1998, nr 4.
 6. Koźmiński A.K., Obłój K. (red.), Gry o innowacje. Analiza przedsięwzięć technicznych, PWE, Warszawa 1983.
 7. Koźmiński A.K., Odrabianie zaległości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Koźmiński A.K., Zawiślak A.M., Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa 1999.
 10. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 11. Pasieczny J., Dlaczego kryzys nie musi prowadzić do rozwoju, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 6.
 12. Regester M., Larkin J., Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa 2005.
 13. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Slatter S., Lovett A., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 15. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 16. Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 17. Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje badania, propozycje, PWE, Warszawa 1985.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu