BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szromnik Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Wojdacki Krzysztof P. (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Hierarchia miejskich ośrodków rynku jako determinanta przestrzennego zróżnicowania konsumpcji
Hierarchy of Urban Segments of Market as Determinant of Spatial Variation of Consumption
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 304, s. 5-25, rys., tabl., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Konsumpcja, Rynek, Analiza przestrzenna
Consumption, Market, Spatial analysis
Note
rez., summ.
Abstract
Przestrzenne relacje spożycia różnych dóbr i usług zależą od hierarchii miejskich ośrodków rynku, jako miejsca zakupów w skali lokalnej, regionalnej. Poddano analizie strukturę i hierarchię miejskich ośrodków rynku. Zakres badań obejmował 98 miast Polski południowo-wschodniej.

The authors have conducted an analysis of the hierarchy of urban centers of macroregional market starting with a working hypothesis which says that spatial relations of the consumption of various goods and services is significantly linked with city segments of market as the main centers of shopping. To achieve their objective the authors have made use of a wide range of methods and techniques which are the component parts of a dynamic, multi-dimensional comparative analysis. The analysis dealt with all city segments of the market of South-East Poland /98/, characterized with 23 variables in the 1975-1985 period. It has enabled a minute investigation of the changes of the importance of the analyzed centers. The obtained results helped to formulate a number of pertiment as well as methodological conclusions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drewiński M., Programowanie struktury przestrzennej sieci detalicznej Prace Naukowe nr 224, seria: Monografie i Opracowania, nr 9, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1982.
  2. Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", seria: Monografia, nr 61, Kraków 1984.
  3. Grabiński T., Sokołowski. A., The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures, Materiały Konferencji EUBOSIP, 1980.
  4. Kołodziejek B., Zielińska Z., Potrzeby i spożycie, PWE, Warszawa 1984.
  5. Kramer J., Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce, PWN, Warszawa 1980.
  6. Szczotka F.A., On a Method of Ordering and Clustering of Objects, "Zagadnienia Matematyki" 1972, vol. 13.
  7. Szromnik A., Miasta jako centralne ośrodki rynku w Polsce południowo-wschodniej (studium struktury i hierarchii przestrzennej), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1985, z. 2, rok XLVIII.
  8. Szromnik A., Wojdacki K.P., Zmiany w infrastrukturze handlu miast Polski południowo-wschodniej w latach 1975-1984, "Handel Wewnętrzny" (w druku).
  9. Wiszniewski B., Ekonomika konsumpcji, PWN, Warszawa 1977.
  10. Wydymus S., Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", seria: Monografie, nr 62, Kraków 1984.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu