BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Kazimierz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Cieśliński Wojciech B. (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Stefaniak Tadeusz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Title
Kierunki rozwoju przedsiębiorstw sportowych - bariery wzrostu
Directions of Development of Sports Undertakings, Barriers to Growth
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 294-300, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Klub sportowy, Zarządzanie procesami, Wiedza, Efektywność
Sports club, Process management, Knowledge, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa sportowe (PS) to m.in. zawodowe kluby piłkarskie. Autorzy prezentują wyniki badań nad kierunkami rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstw, jakimi są zawodowe kluby sportowe. Sport to dziedzina życia, w której coraz częściej celem jest zarabianie pieniędzy, podobnie jak w typowym przedsiębiorstwie. Nie jest jednak łatwo wykreować i utrzymać zyskowne przedsiębiorstwo w postaci klubu sportowego. Wielkie zarobki sportowców są medialne, ale czy ekonomiczne? (abstrakt oryginalny)

Professional football clubs belong to Sports Enterprises (SE). The authors present the results of the research directions of organizational development of such enterprises as professional sports clubs. Sport is an area of life which increasingly resembles a typical company, whose aim is to make money. However it is not easy to create and maintain a profitable enterprise in the form of a sports club. High earnings of athletes are media but are they economical? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cieśliński W., Oleśniewicz P., Kmiotek K., Lewicka D., Knowledge flow management in a sports training, "ResearchYearbook" 2006, vol. 12, nr 2.
 2. Cieśliński W., Perechuda K., Witkowski K., Zarządzanie procesami - organizacja dyfuzji wiedzy w gospodarce cyfrowej, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 1, red. R. Knosala, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
 3. Cieśliński W., Trenadżeryzm - programowanie rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, AE, Kraków 2007.
 4. Gaitanides M., Was kann das Prozessmanagement vom Fussball lernen?, "Zeitschrift Fuurung + Organisation, ZFO" 2010, Nr. 5.
 5. Kossecki J., Metacybernetyka, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Kielce-Warszawa 2005.
 6. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. klubuhttp://klubypilkarskie.eprace.edu.pl/793,Sportowa_Spolka_Akcyjna_szansa_na_uratowanie_ klubu.html/2011.
 8. www.bankier.pl/wiadomosc/Klub-pilkarski-zyskownym-przedsiebiorstwem-1981808.html/2011.
 9. www.crmsport.pl/index.php/Baza-wiedzy/view/CRM-w-sporcie/2011.
 10. www.gartner.com/2004 (Football Club Scores With CRM Strategy).
 11. www.przedsiebiorstwasportowe.pl/2011 (Finansowe aspekty polityki transferowej i zatrudnieniowej klubów sportowych, Ł. Motała, S. Miroński).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu