BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbic Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
System zarządzania oparty na wymaganiach ISO 9001 w firmach w fazie wzrostu przez kreatywność - czynnik wspomagający czy hamujący wzrost?
Management System Based on ISO 9001 Requirements in Companies Growing by Creativity - the Factor of Growth Acceleration or Hindrance?
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 285-293, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Systemy zarządzania, Wzrost przedsiębiorstwa, Kreatywność, Normy ISO
Management system, Enterprise growth, Creativity, ISO International Standards
Note
streszcz., summ.
Abstract
Treścią niniejszego artykułu są rozważania na temat zastosowania systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 w firmach będących w fazie wzrostu przez kreatywność. Na podstawie analizy przeprowadzonej metodą studiów przypadków zidentyfikowano wymagania, które są stosowane nawet w wypadku firm, które zaniechały utrzymywania certyfikatu. Z drugiej strony zidentyfikowane zostały również wymagania, które nawet w przedsiębiorstwach utrzymujących certyfikat stosowane są głównie w celu spełnienia warunków certyfikacji, a nie zapewnienia korzyści organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The content of an article is a discussion on the management system based on ISO 9001 requirements in companies growing by creativity. By the case study some requirements were identified which are used in companies that decided not to continue certification. On the other hand, in still certified companies there are requirements which are used rather to satisfy external auditors' needs with no clear benefits for organization itself. Based on comparison of actions performed while facing crisis in two small companies, which have a similar business model but differ significantly in terms of top managers' aspirations, the level of accepted risk and the actions taken to survive crisis are presented. One company decided to be aggressive and growth-oriented despite external difficulties while the second company chose the defensive model of anti-crisis decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bławat F. (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
  2. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
  3. Greiner L., Evolution and revolution as organisations grow, "Harvard Business Review", May/June 1998, nr 76.
  4. International Organization for Standardization, The ISO Survey of Certifications 2008, Geneva 2009.
  5. PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, luty 2009.
  6. Quinn R.E., Cameron K., Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: some preliminary evidence, "Management Science", vol. 29, nr 1, January 1983.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu