BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzynek Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bełz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koncepcja potencjału implementacji systemów zarządzania w przełamywaniu barier wzrostu przedsiębiorstw
Concept of Management Systems Implementation Capabilities in Overcoming the Barriers of Companies Growth
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 275-284, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Efektywność zarządzania, Wzrost przedsiębiorstwa, Systemy zarządzania
Management effectiveness, Enterprise growth, Management system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie zarządzający stosują wiele tzw. systemów zarządzania, wynikających np. z analizy najlepszych praktyk i trendów w zarządzaniu. Powoduje to wzrost złożoności samego procesu zarządzania, a jednocześnie obserwuje się sytuację, w której deklaracje co do stosowanych systemów zarządzania bywają dalekie od realiów ich praktycznego stosowania w przedsiębiorstwie. Autorzy - na bazie krótkiego studium czterech przypadków - starają się wskazać istotną przyczynę takiego problemu. (abstrakt oryginalny)

Nowadays a lot of managers use the so-called management systems being an outcome of for example the analysis of best practices and trends in management. It increases the complexity of the management processes. In the same time we can also observe the situation in which official declarations concerning the utilization of management systems tend to be far from the reality of their practical application in an enterprise. The authors - basing on a brief study of four cases - try to point out an important cause of this problem. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Auserwald Ph., Branscomb L., Research and innovation in a networked world, "Technology in Society" 2008, vol. 30.
  2. Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, UE, Wrocław 2011.
  3. Evgeniou Th., Information integration and information strategies for adaptive enterprises, "European Management Journal" vol. 20, no 5, October 2002.
  4. Farrell D., The real new economy, "Harvard Business Review", October 2003.
  5. Ghoshal S., Gratton L., Integrating the enterprise, "MIT Sloan Management Review", Fall 2002.
  6. McAfee A., Mastering the three worlds of information technology, "Harvard Business Review", November 2006.
  7. Phelps R., Adams R., Bessant J., Life cycles of growing organizations: A review with implications for knowledge and learning, "International Journal of Management Reviews" 2007, vol. 9, no 1.
  8. Sawhney M., Don't homogenize, synchronize, "Harvard Business Review", vol. 79, no 6, July 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu