BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szumowski Witold (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Bariery wzrostu przedsiębiorstwa a realizacja funkcji personalnej
Barriers of Business Growth and the Realization of Personnel Function
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 266-274, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Bariery przedsiębiorczości, Bariery rozwojowe, Funkcja personalna
Barriers to entrepreneurship, Development barriers, Personal function
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule autor, bazując na modelach rozwoju organizacji oraz teoretycznych propozycjach w zakresie organizacji funkcji personalnej, podejmuje próbę określenia barier wzrostu przedsiębiorstwa związanych z realizacją funkcji personalnej. (abstrakt oryginalny)

In the present article the author tries to determine barriers of business growth related to the personnel function. He discusses the models of organization development and theoretical proposals of organization of the personnel function. The article finishes with the author's own proposal of barriers of business growth related to the personnel function. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baird L., Meshoulam I., Managing two fits of strategic human resource management, "Academy of Management Review" 1988, vol. 13, no 1.
 2. Beer M., Spector B., Lawrence P.R., Mills D.Q., Walton R.E., A Conceptual View of HRM. in Managing Human Assets, Free Press, New York 1984.
 3. Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, UE, Wrocław 2011.
 4. Greiner L.E., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review" 1972, July- -August.
 5. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 6. Meshoulam I., Baird L., Proactive Human Resource Management, "Human Resource Management" 1987, vol. 26.
 7. Miles R.H., Cameron K.S., Coffin nails and corporate strategies, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New York 1982.
 8. Miles R.H., Snow C.C., Fit, failure, and the hall of fame, "California Management Review" 1984, vol. 26, no 3.
 9. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 10. Quinn R.E., Cameron K., Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: some preliminary evidence, "Management Science", vol. 29, no 1, October 1983.
 11. Quinn R.E., Rohrbaugh J., A spatial model of effectiveness criteria: Towards a competing values approach to organizational analysis, "Management Science" 1983, no 29.
 12. Szumowski W., Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, [w]: Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu