BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrykiewicz-Feczko Zofia (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Jednostka Administracji)
Title
Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb konsumentów w zakresie pieczywa
Conditions of Satisfying Consumers' Needs as Regards Bread
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 304, s. 97-113, tabl., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Konsumpcja, Piekarnictwo, Badania ankietowe
Consumption, Bakery, Questionnaire survey
Note
rez., summ.
Abstract
Omówiono znaczenie pieczywa w żywieniu człowieka, jego cechy oraz czynniki decydujące o podaży i jakości pieczywa, które wyznaczają funkcjonowanie poszczególnych podmiotów uczestniczących w zaopatrzeniu jak również kształtują jakość realizowanych przez nie zadań.

Consumers' needs for bread are satisfied sufficiently as far as quantity is concerned but there is a poor selection of assortment and the quality of bread is also insufficient. The author analyzes factors determining the optimum supply and quality of bread, such as: production capacity and demand, ingrediants, quality of flour, correctness and stability of the used technological processes, qualification of workers, system of supply and distribution of bread in trade. The author has also presented the results of the empirical investigations of types of bread and relevant qualities of bread from the point of view of the consumer.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ambroziak Z., Jakość pieczywa - uwarunkowania i zależności, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 1978, nr 2.
  2. Banecki H., Chyłek E., Piekarstwo polskie w czterdziestoleciu, "Zagadnienia Piekarstwa Biuletyn Informacyjny BOINTiE ZBPP "Społem" CZSS", nr 4, Warszawa 1985.
  3. Banecki H., Chyłek E., Wyroby piekarskie w Warszawie. Wybrane problemy marketingu, referat na konferencję "Produkt dla konsumenta czy odwrotnie", Teresin, kwiecień 1987.
  4. Biuletyn MHWiU, nr 6/184, Warszawa 1987.
  5. Helińska T., Prognozy spożycia pieczywa w układzie regionalnym do roku 1990, ZBPP, Warszawa 1976.
  6. Kowalczuk M., Rola pieczywa w żywieniu człowieka z uwzględnieniem pieczywa dietetycznego, "Zagadnienia Piekarstwa" 1982, nr 4.
  7. Oleksy J., Sprzedaż, wyrobów piekarskich - wybrane zagadnienia, koreferat na konferencję "Produkt dla konsumenta czy odwrotnie", Teresin, kwiecień 1987.
  8. Szulce H., Możliwości dostosowania produktu do potrzeb konsumenta na przykładzie branży piekarniczej, referat na konferencję "Produkt dla konsumenta czy odwrotnie", Teresin, kwiecień 1987.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu