BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Księżyk Marianna (Wydział Ekonomiki Produkcji)
Title
Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu
Problems of Rational Economy in the Theory of Political Economy of Socialism
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1984, vol. 27, s. 23-34, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Racjonalność gospodarowania, Ekonomia polityczna, Gospodarka socjalistyczna, Teoria ekonomii
Economic rationality, Political economy, Socialist economy, Economic theory
Note
summ., rez.
Abstract
W artykule przypomniano najważniejsze poglądy K. Marksa i O. Langego oraz dokonano oceny stanu zaawansowania badań nad teorią racjonalnego gospodarowania.

Considering the problem of rational economy to be of essential significance in the theory of political economy the author of the paper undertakes an attempt at critical evaluation of views (Polish economists in particular) with regard to the economic contents and methods of estimating rational economy in socialist conditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bobińska C., Historyk. Fakt. Metoda, Warszawa 1964.
 2. Dembowski J., Zarys ogólnej teorii reprodukcji zasobów surowców mineralnych, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1972.
 3. Drewnowski J., Scott W., The Level of Living Index, Genewa 1966.
 4. Godelier M., Rationalité et irrationalité economics, Paryż 1966.
 5. Jankowska A., Kategorie ekonomiczne w rachunku bilansowości złóż (praca habilitacyjna) AE, Kraków 1966.
 6. Zbiór referatów: Ekonomiczna ocena zasobów surowców mineralnych - materiały na konferencję naukową, CUG, AGH, PTE, Warszawa 1976.
 7. Kotarbiński Т., Materiały Prakseologiczne nr 20, 1965.
 8. Kotarbiński Т., Traktat o dobrej robocie, Łódź 1955.
 9. Kamiński В., Łukaszewicz A., Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, Warszawa 1980.
 10. Lange O., Ekonomia polityczna, t. I, Warszawa 1975.
 11. Lange O., Dzieła, t. III i V, Warszawa 1975.
 12. Mieszczankowski M., Monopol, t. I, Warszawa 1974.
 13. Marks K., Kapitał, t. I, w: Marks K., Engels F., Dzieła, t. II-III, Warszawa 1968.
 14. Nowak L., Teorie racjonalnych zachowań jako teorie modelowe, Studia Metodologiczne nr 7, 1970.
 15. Sadowski Z., Zasada racjonalności a społeczna efektywność gospodarowania, "Ekonomista" 1978, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu