BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berbeka Jadwiga (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Warunki życia ludności krajów OPEC w latach 1970-1985
Living Conditions in OPEC Countries Between 1970-1985
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 304, s. 115-130, tabl., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Warunki życia ludności, Dochód narodowy, Ochrona zdrowia, Uczestnictwo w kulturze
People's living conditions, National income, Health care protection, Participation in culture
Note
rez., summ.
Country
Kraje OPEC
OPEC countries
Abstract
Reasumując można stwierdzić, że w okresie 1970-1985 warunki życia ludności w krajach OPEC zmieniły się zasadniczo. Były to przecież kraje o zacofanych strukturach gospodarczych, a poziom życia ludności był bardzo niski, typowy dla krajów słabo rozminiętych. Ogromne sumy petrodolarów, które napłynęły do krajów OPEC w latach siedemdziesiątych pozwoliły im na rozpoczęcie szerokich inwestycji zarówno w zakresie infrastruktury gospodarczej jak i społecznej. Istotnej poprawie uległ poziom i struktura odżywienia mieszkańców tej grupy państw. Stworzono w krajach OPEC podwaliny szkolnictwa, przede wszystkim podstawowego, ale i zawodowego, a także specjalistycznego. Zwiększono dostęp ludności do mass-mediów, literatury i prasy, poprawił się stan opieki medycznej.(fragment tekstu)

OPEC countries came into the possession of vast financial surpluses pumped by oil exports of the 1970os. The surpluses gave those countries in question a chance to begin an accelerated economic development. The paper shows the impact of oil revenues on the major elements of living conditions of the population of OPEC countries. The author has analyzed changes in nutrition habits, health protection, education and culture. During the period in question there were improved the level and structure of nutrition for the people of those countries and there was also expanded primary and secondary education since it was essential for the countries' rapid development to create their own qualified labour force. Following the investment in health protection there were opined hospitals and clinics and the size of the medical personnel was also increased. During a period in question there also manifested itself an increased participation of the population in culture.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gwiazda A., Dekoniunktura naftowa i niektóre jej skutki, "Gospodarka Planowa" 1985, nr 3.
  2. Kraje naftowe- szansy i bariery rozwoju, praca zbiorowa pod red. Z. Bąblewskiego, KiW, Warszawa 1981.
  3. OPEC,"Annual Statistical Bulletin" 1980.
  4. "Statistical Yearbook" 1972, UN, New York 1972.
  5. "Statistical Yearbook" 1975, UN, New York 1975.
  6. "Statistical Yearbook" 1982, UN, New York 1982.
  7. "Yearbook of Food and Agriculture Statistics" 1985, FAO, UN, Borne 1985.
  8. "Yearbook of National Account Statistics" 1982, UN, New York 1982.
  9. Zorska A., Wpływ dochodów z ropy naftowej na sytuację gospodarczo-społeczną Arabii Saudyjskiej, SGPiS, Warszawa 1977.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu