BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broda Zdzisław Jan (Wydział Ogólno-Ekonomiczny)
Title
Kierunki doskonalenia metod kwantyfikacji samofinansowania przedsiębiorstw
Directions of Improvement in Quantitative Methods of Self-Financing Enterprises
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1984, vol. 27, s. 47-68, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Inwestycje przedsiębiorstw
Financing enterprises, Source of financing, Company's financial strategy, Enterprises investments
Note
summ., rez.
Abstract
Przedmiotem niniejszej pracy jest próba wykazania, że koniecznym warunkiem opracowania prawidłowej metody pomiaru samofinansowania jest właściwe zdefiniowanie tego pojęcia oraz przedstawienie podstaw, na jakich winna się ona opierać. (...) Wskazując, że pomiar samofinansowania ma aspekt teoretyczny i aktualne znaczenie praktyczne, należy podkreślić, iż bez identyfikacji wymogów występowania i rozwoju oraz bez historycznego podejścia - zdefiniowanie istoty samofinansowania byłoby zawieszone w próżni. Wskazano też na przeszkody występujące przy pomiarze samofinansowania, wynikające z trudności związanych z określeniem skali reprodukcji i źródeł finansowania. (fragment tekstu)

The starting point of the paper is statement that the measurements and the valuation of - the self-financing enterprises is a theoretical problem. It is of great importance for economic policy as well as for practical and economical understanding. In order to solve this problem , and see it in a proper light it is necessary to treat it from the historical point of view. It requires the separation of the self-financing from other forms of financing. In the article they examine the relation between the methodology and the subject of measurements of self-financing of enterprises. They emphasize the difficulties of measurements of the self-financing associated with the determination of the scale of reproduction and the sources of financing. They concentrate on the critical analyse of the methods of self-financing of enterprises used in the capitalistic economy and in the Polish publications. The paper ends with the presentation of the suggestions concerning the new form measurements of self-financing of enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Broda Z. J., Samofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw w gospodarce socjalistycznej, praca doktorska, maszynopis, WSE Kraków 1963.
 2. Broda Z. J., Mikro- i makroekonomiczne aspekty samofinansowania przedsiębiorstw we współczesnym kapitalizmie, "Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej" 1968, nr 17.
 3. Broda Z. J., Warunki i tendencje rozwojowe retrospektywnego i prospektywnego samofinansowania inwestycji przedsiębiorstw przemysłowych w ХХХ-leciu PRL, "Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej 1978, nr 27.
 4. Broda Z. J., Samofinansowanie - jako proces gromadzenia i wykorzystania zasobów finansowych przedsiębiorstw, "Problemy Ekonomiczne" 1983, nr 1.
 5. Domański Т., Jak określić rozmiary nakładów na inwestycje z uwzględnieniem źródeł środków ich finansowania?, "Finanse" 1981, nr 10-11.
 6. Fedorowicz Z., Samofinansowanie inwestycji, "Finanse" 1982, nr 3.
 7. Karpiński Z., Źródła i metody finansowania inwestycji w krajach kapitalistycznych, "Finanse" 1959, nr 1.
 8. Lindner J., Finanse przedsiębiorstw kapitalistycznych, Warszawa 1961.
 9. Meynaud J., Samofinansowanie przedsiębiorstwie we współczesnym kapitalizmie, "Wiadomości Bankowe" 1956, nr 12.
 10. Szyrocki J., Samofinansowanie przedsiębiorstw we współczesnym kapitalizmie, Katowice 1961.
 11. Szyrocki J., Samofinansowanie przedsiębiorstw, Katowice 1965.
 12. Szyrocki J., Samofinansowanie przedsiębiorstw, Warszawa 1967.
 13. Tondury H. i Gsell E., Finanzierungen, Das Kapital in der Betriebswirtschaft, Zurich 1948.
 14. Wierzbicki J., Pojęcie samofinansowania przedsiębiorstw w gospodarce socjalistycznej, "Wiadomości NBP", cz. I, nr 4, 1960, i cz. II, nr 5, 1960.
 15. Wierzbicki J., Istota i źródła samofinansowania przedsiębiorstw państwowych w Polsce Ludowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1961, nr 2.
 16. Wierzbicki J., Samofinansowanie potrzeb rozwojowych zjednoczeń przedsiębiorstw przemysłowych, "Finanse" 1965, nr 1-2.
 17. Wierzbicki J., Finansowanie inwestycji zdecentralizowanych (przedsiębiorstw i zjednoczeń przemysłowych), "Finanse" 1965, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu