BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Belkovicsová Daša (University of Economics in Bratislava, Slovakia), Repková Denisa (University of Economics in Bratislava, Slovakia)
Title
Tendencies in the Development of Tax Administration in Slovakia
Tendencje w rozwoju administracji podatkowej w Słowacji
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 55-60, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy regionalizmu i globalizacji
Keyword
Polityka podatkowa, Podatnik, System podatkowy, Rozwój
Tax policy, Taxpayer, Tax system, Development
Note
streszcz., summ.
Country
Słowacja
Slovak Republic
Abstract
Obecne trendy w polityce fiskalnej i podatkowej sprowadzają się do rosnącego znaczenia podatków pośrednich, do upraszczania systemów podatkowych, tak by rozszerzyć obowiązek podatkowy przy jednoczesnym obniżaniu stawek, do eliminacji zakłóceń wywołanych przez podatki i cła, do walki z unikaniem opodatkowania, do obniżenia rozmiarów administracji podatkowej oraz do łączenia urzędów skarbowych i celnych. Znaczące zmiany zachodzą także w zakresie opodatkowania dochodów. Najwyższa stawka dla dochodów osobistych zmniejszyła się z 67% w latach 80. XX wieku do 43% na początku wieku XXI. Stawka podatków od osób prawnych spadła ze średnio 45 do 28%. Obniżka stawek dokonywała się jednocześnie z rozszerzeniem podstawy opodatkowania i z wprowadzaniem nowych podatków. Pozytywny wpływ na działalność gospodarczą miało obniżenie stopnia progresywności podatków. (abstrakt oryginalny)

Current trends in fiscal and tax policies lie in the increasing importance of indirect taxes, simplifying tax systems to expand the tax while reducing tax rates, in the elimination of distorting effects of taxes base and duties, in the fight against tax evasion, in reducing the administrative burden on the tax and duties, as well as in mergers in tax and customs administration. Significant changes have occurred in the area of income taxation. The highest tax rate of personal income decreased on average from 67% in the 80 of the XXth century to 43% in the beginning of the XXIst century. The tax rate of corporation tax has fallen from an average of 45% to 28%. The decreased tax rates were made with the current expansion of tax base and introducing new taxes. The positive impact on economic performance is reducing the progressivity of the tax system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Act no. 150/2001 on tax authorities.
 2. Act no. 479/2009 on state administration bodies in the field of taxes and charges.
 3. Act no. 511/1992 on tax administration and fees.
 4. Act no. 563/2009 on tax administration.
 5. Concept of the Tax and Customs Administration Reform, with a view to Unifying the Collection of Taxes, Customs, Duties and Insurance Contributions, Ministry of Finance of the Slovak Republic 2007, www.finance.gov.sk.
 6. Ministry of Finance of the Slovak Republic. 2010: National Reform Program of the Slovak Republic 2010. Better education, more jobs and better business environment. Available on internet: www.finance.gov.sk.
 7. OECD 2009, Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries, Comparative Informa¬tion Series 2008,www.oecd.org.
 8. Stiglitz J.E., Ekonomie veřejného sektoru,Grada Publishing, Praha 1997, p. 656.
 9. www.danovasprava.sk.
 10. www.drsr.sk.
 11. www.finance.gov.sk.
 12. www.oecd.org.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu