BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osbert-Pociecha Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Instrumenty zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie : wyniki badań sondażowych
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 415-422, tab.,
Keyword
Zarządzanie zmianami, Przedsiębiorstwo, Instrumenty zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Change management, Enterprises, Management instruments, Enterprise management
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wyników oceny wybranych instrumentów stosowanych w zarządzaniu zmianą w kontekście nawarstwiania się zmian w przedsiębiorstwie. Ocena ta stanowiła składową badania dotyczącego problematyki zarządzania zmianami przeprowadzonego metodą wywiadu kierowanego w 25 przedsiębiorstwach na terenie Dolnego Śląska w pierwszym kwartale 2009 roku. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Próba badawcza obejmowała zarówno organizacje biznesowe, jak i non profit; 8 spośród nich spełniało kryteria kwalifikujące je do dużych, 10 do średnich i 7 do małych przedsiębiorstw; 13 z nich prowadziło działalność usługową, a 12 działalność wytwórczą. Biorąc pod uwagę zasięg działania: 3 miało charakter globalny, 6 międzynarodowy, 11 krajowy, 5 regionalny.
  2. Por. D. Jamali, Changing Management paradigms, "The Journal of Management Development" 2005, vol. 24, No 1/2, s. 104.
  3. Por. D.F. Abel, Dualizm w zarządzaniu - dziś i jutro firmy, Poltext, Warszawa 2000 s. 9.
  4. Por. Ch. A. Q'Reilly, M. L. Tushman, Oburęczna firma, "Harvard Business Review Polska" 2004, VII, s. 98.
  5. Por. M. Hughes, The Tools and Techniques of Change Management, "Journal of Change Management" 2007, vol. 7, No. l, s. 37.
  6. Por. L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa, 1997, s. 104.
  7. Por. P.D. Elrod II, D.D. Tippet, The "Death Valley" of Change, "Journal of Organizational Change Management" 2002, vol. 15, No. 3, s. 273.
  8. Por. Z. Ścibiorek, Ludzie podczas zmian w organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 197.
  9. Por. J.P. Kotter, Jak przeprowadzić transformację firmy, Onepress, Gliwice 2007.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu