BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie łódzkim w ostatnich latach - próba oceny tendencji i kierunków inwestowania
Foreign Direct Investment in Łódź Region in the Last Years - an Assessment of Tendencies and Directions in Investments
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 229-238, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy regionalizmu i globalizacji
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Inwestowanie
Foreign investment, Direct investments, Investing
Note
streszcz., summ.
Country
Region łódzki
Abstract
Opracowanie jest próbą określenia generalnych tendencji i kierunków inwestowania inwestorów na terenie Łodzi i województwa w ostatnich kilku latach. Analizowane są trzy podstawowe sposoby lokalizowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie Łodzi za pośrednictwem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego. (abstrakt oryginalny)

This paper's aim is a description of general tendencies and directions in investment in Łódź and Łódź region during the last few years. The analysis is related to three basic ways of FDI placement: Special Economic District, the council of the city of Łódź, and the council of the mayor of Łódź. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biernat H., Istota i znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych, [w:] Wybrane zagadnienia funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, red. B. Kaczmarek, TNOiK, Łódź 2010.
  2. Materiały ŁSSE, Łódź 2010.
  3. Poznański J., BIZ w regionie łódzkim - wyniki badań empirycznych, [w:] Wybrane zagadnienia funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, red. B. Kaczmarek, TNOiK, Łódź 2010.
  4. Pytlas S., Łódzka burżuazja przemysłowa, Łódź 2005.
  5. Rocznik statystyczny woj. łódzkiego 2010, Urząd Marszałkowski, Łódź 2010.
  6. Starzyńska D., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność sektorów gospodarki i przedsiębiorstw kraju goszczącego na przykładzie Polski, UT - 2008.
  7. Statystyka Łodzi 2008 r. - dane i materiały Urzędu Miasta w Łodzi.
  8. Strategia dla Łodzi, materiały wewnętrzne Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu