BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koszewski Radosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Znaczenie Web 2.0 dla tworzenia aliansów przez małe i średnie przedsiębiorstwa
The Importance of Web 2.0 to Alliance Creation by SMEs
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 261-270, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy regionalizmu i globalizacji
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Web 2.0, Współpraca
Small business, Web 2.0, Cooperation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Technologie Web 2.0 oferują podmiotom gospodarczym znaczące ułatwienia we współpracy w ramach aliansów. Przyczyniają się one przede wszystkim do łatwiejszej komunikacji między pracownikami partnerskich firm oraz między nimi a ich otoczeniem. Ułatwiają także prowadzenie działań marketingowych wobec potencjalnych klientów. Jednak wprowadzanie technologii Web 2.0 do małych i średnich przedsiębiorstw jest utrudnione przez istnienie patriarchalnej struktury organizacyjnej tych firm. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa obserwuje się trend do powszechniejszego wykorzystywania w nich takich technologii Web 2.0, jak Wikipedia, blogi oraz internetowe sieci społecznościowe, czyli tych, z których ich pracownicy korzystają jako osoby prywatne. (abstrakt oryginalny)

Web 2.0 technologies offer to companies substantial support in their cooperation within the framework of alliances. They contribute to more efficient communication between partnering companies and between them and their environment. These technologies also support marketing activities to prospective customers. However, the implementation of Web 2.0 to enterprises encounters difficulties caused mainly because of their patriarchal organization structure. Regardless of company size, wikis, blogs and on-line social networks are the most popular Web 2.0 technologies. They are also the most popular technologies used by employees in their private lives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andriole S., Business impact of Web 2.0 technologies, "Communications of the ACM", December 2010, no. 53(12).
 2. Barnes J.A., Class and committees in a Norwegian Island parish, "Human Relations" 1954, no. 7.
 3. Blinn N., Nuttgens M., Lindermann N., Web 2.0. in SME networks - a design science approach considering multi-perspective requirements, "Journal of Information Science and Technology" 2010, no. 7(1).
 4. Bradbury D., Defining Web 3.0, "Backbone", April/May 2009.
 5. Hamburg I., Hall T., Learning in social networks and Web 2.0 in SMEs' continuing vocational education, "International Journal of Web Based Communities" 2009, no. 5(4).
 6. http://www.odesk.com/oconomy/, 17.03.2011.
 7. Kaganer E., Web 2.0 in The Enterprise: Looking Towards the Next Frontier, prezentacja na konferencji IESE Business School, Warszawa, 3.03.2011.
 8. Lai L., Turban E., Groups formation and operations in the Web 2.0 environment and social networks, "Group Decis Negot" 2008, no. 17.
 9. Lawson S., 'Human cloud' of skilled workers growing in importance, "IDG News", 10.12.2010, http://www.pcworld.com/businesscenter/article/213167/human_cloud_of_skilled_workers_growing_in_importance.html.
 10. Jones B., Temperley J., Lima A., Corporate reputation in the era of Web 2.0: the case of Primark, "Jo¬urnal of Marketing Management" 2009, no. 25.
 11. Masurel E., van Montfort K., Lentink R., SME: Innovation and the Crucial Role of the Entrepreneur, VU University of Amsterdam, Faculty of Economies, Business Administration and Econometrics, Amsterdam 2003.
 12. McAfee A., Enterprise 2.0: the dawn of emergent collaboration, "Engineering Management Review" 2006, IEEE, no. 34(3).
 13. Street C.T., Cameron A.F., External relationships and the small business: a review of small business alliance and network research, "Journal of Small Business Management" 2007, no. 45(2).
 14. Stutzman F., An Evaluation of Identity-Sharing Behaviour in Social Network Communities, prezentacja przedstawiona na konferencji: International digital media and arts association and the Miami University Centre for interactive media studies code conference, Oxford, Ohio, 6-8 April 2006.
 15. Surowiecki J., The wisdom of crowds: why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies, societies and nations, Doubleday Books, New York 2004.
 16. Valor J., Blogs can help schools win the marketing war, "Financial Times", 27.06.2009, http://www.ft.com/cms/s/55da4e04-7a46-11de-b86f-00144feabdc0.html, 23.03.2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu