BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Patrycja (Akademia Polonijna w Częstochowie)
Title
Charakterystyka pojęcia ryzyko w globalnej gospodarce
Risk in Global Economy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 281-291, rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy regionalizmu i globalizacji
Keyword
Ryzyko, Niepewność, Globalizacja gospodarki, Kluczowi pracownicy
Risk, Uncertainty, Economic globalization, Key employees
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęciem ryzyka zajmuje się wielu naukowców, prezentując wyniki swoich badań w różnego rodzaju publikacjach. Mnogość opracowań dotyczących tych tematów dowodzi, jak wielkie znaczenie mają one dla poznania współczesnej globalnej rzeczywistości gospodarczej. Brak jest jednak opracowań naukowych, które kompleksowo i wyczerpująco traktują temat ryzyka związanego z globalną gospodarką. (abstrakt oryginalny)

Risk is a part of our life, we cannot avoid it. There are different definitions of risk, for example: a combination of the likelihood of an occurrence of a hazardous event or exposure(s) and the severity of injury or ill health that can be caused by an event or exposure(s). Economic risks can be manifested in lower incomes or higher expenditures than expected. There can be a lot of causes of it, for instance, the hike in the price for raw materials, lapsing of deadlines for construction of a new operating facility, disruptions in a production process, emergence of a serious competitor on the market, the loss of key personnel, the change of a political regime or natural disasters. Reference class forecasting was developed to eliminate or reduce economic risk. In the seminal work Risk, Uncertainty, and Profit, Frank Knight (1921) established the distinction between risk and uncertainty. Uncertainty - the lack of complete certainty, that is the existence of more than one possibility. The "true" outcome/state/result/value is not known. Risk - a state of uncertainty where some of the possibilities involve a loss, catastrophe or other undesirable outcome. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bernstein P.L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa 1997.
 2. Błaszczuk J.D. (red.), Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce, identyfikacja i monitorowanie, Poltext, Warszawa 2006.
 3. Buła P., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 4. Davidson Frame J., Managing Risk in Organizations, A Guide for Managers, Jossey-Bass, San Francisco (CA) 2003.
 5. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko obligacji na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 6. Fukuyama F., Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 7. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie dyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006.
 8. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODDK, Gdańsk 2001.
 9. Keynes J.M., A Treatise on Probability, New York 1921.
 10. Kędzior K., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2001.
 11. Knight F., Risk, Uncertainty and Profit, MA: Hart, Schaffner & Marx, Houghton Mifflin Company, Boston 1921.
 12. Rajib N.S., International Management. A Strategic Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle River (New Jersey) 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu