BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Muszkiewicz Marian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Egipt - daleka droga do demokracji
Egypt - a Long Way to Democracy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 458-469, bibliogr. 70 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy regionalizmu i globalizacji
Keyword
Demokracja, Rewolucja, Islam
Democracy, Revolution, Islam
Note
streszcz., summ.
Country
Egipt
Egypt
Abstract
Nie ma prostej recepty na poprawę losu zrewoltowanych społeczeństw państw arabskich. Nie będzie nią również liberalna demokracja. Egipska, tunezyjska czy libijska tożsamość kulturowa, historyczna i religijna są nie do pogodzenia z kanonem wartości określających demokrację. Demokratyczne instytucje, prawa czy konstytucja są niezwykle istotne, ale trzeba się z nimi identyfikować. Nowe konstytucje Iraku i Afganistanu nie uczyniły ich demokratycznymi. (abstrakt oryginalny)

There are no simple solutions to improve the life of Arab revolted societies. Liberal democracy is also not one of them. Egyptian, Tunisian and Libyan cultural, historical and religious identities are incompatible with the values defining the canon of democracy. Democratic institutions, laws and constitution are very important but there is a need to identify with them. The new constitution of Iraq and Afghanistan have failed to make them democratic countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armia rozwiązuje parlament, zawiesza konstytucję, tvn24.pl, 13 lutego [dostęp 13.02.2011].
 2. Balcer A., Demokracja po turecku, "Gazeta Wyborcza", 2-3.12.2006.
 3. Balcerowicz P., Allah ponad narodami, "Polityka" 2001, nr 39.
 4. Barber B.R., Dżihad contra McŚwiat, Muza, Warszawa 2005.
 5. Biernat L.W., Strach przechodzi do obozu władzy, "Gazeta Wyborcza", 29-30.01.2011.
 6. Brzeziński Z., Wielka szachownica, Warszawa 1998.
 7. Chumiński J., Muszkiewicz M., Przekształcenia rynkowe gospodarki chińskiej, [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, t. I, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wrocław 2004.
 8. Confusion over Egyptian blocks on web protest tools, BBC News, 26.01.2011.
 9. Egipt - Informacje o stosunkach gospodarczych z Polską, www.mg.gov.pl.
 10. Egyptians tests Tunisia's Twitter revolution, vancouversun.com, 26.01.2011.
 11. Essner J., Terrorism Impast on Tourism: What the Industry May Learn from Egypt's Struggle with al-Gama'a al-Islamiya, Monterey Institute of International Studies, Monterey 2003.
 12. Fukuyama F., The End of History and Last Man, Harmondsworth 1992.
 13. Gabriel T., Geaves R., Religie, geneza, wiara, tradycja, Elipsa, Warszawa 2007.
 14. Gadomski W., Nie wierzę w widzialną rękę polityków, "Gazeta Wyborcza", 11-12.10.2008.
 15. Garton Ash T., Twitter i Wikileaks nie zrobiły rewolucji, ale pomogły, "Gazeta Wyborcza", 22-23.01.2011.
 16. Google pomaga Egipcjanom - umożliwia komunikowanie przez Twitter, gazeta.pl, 1.02.2011.
 17. Haliżak E., Liberalna wizja porządku międzynarodowego, [w:] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku: wizje, koncepcje, paradygmaty, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005.
 18. Huntington S., Era wojen muzułmańskich, "Newsweek" 2001, nr 16-17.
 19. Huntington S., The cash of civilization and the rethinking of world order, "Foreign Affairs" 1993, nr 3.
 20. Informator ekonomiczny o krajach świata Egipt, www.msz.gov.pl.
 21. Juergenmeyer M., Nowa Zimna Wojna, Berkeley 1993.
 22. Kisielewski T.A., Nowy konflikt globalny, PAN, Warszawa 1993.
 23. Koran, PWN, Warszawa 1986.
 24. Kubiak H., Tożsamość kultury i integracja europejska, Universitas, Kraków 1998.
 25. Kuźniar R., Systemy zachodnie w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1989.
 26. Lewis B., Islam and West, Oxford University Press, 1993.
 27. Maciążek P.A., Fukuyama i Arabska Wiosna Ludów, politykaglobalna.pl, 21.02.2011.
 28. Malendowski W. (red.), Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, INPiD UAM, Poznań 2002.
 29. Maroko. Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską, www.mg.gov.pl.
 30. Mitraszewska A., Bieda, plaga nie tylko egipska, "Gazeta Wyborcza", 28.01.2011.
 31. Mubarak odchodzi. Władzę przejmuje wojsko, www.tvn24.pl.
 32. Multilateralne wymiary Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, "Biuletyn Opinie" 2009, nr 27.
 33. Muszkiewicz M., Afganistan - trudne spotkanie Wschodu z Zachodem, Nauki Społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 34. Muszkiewicz M., Chińskie otwarcia na wpływy gospodarki światowej, Nauki Humanistyczne nr 10, AE Wrocław 2006.
 35. Muszkiewicz M., Europejskie dylematy ukraińskich wyborów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1170, Wrocław 2007.
 36. Muszkiewicz M., Trudna droga Turcji do Unii Europejskiej, [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wyd. AE, Wrocław 2006.
 37. Niklewicz K., Maroko najlepszym sąsiadem Unii, "Gazeta Wyborcza", 4.12.2006.
 38. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. VII, Warszawa 1995.
 39. Nowak A.Z., Milczarek D., Europeistyka w zarysie, PWE, Warszawa 2006.
 40. Nowy wiceprezydent Egiptu. "To jest przełom", tvn24.pl, 29.01.2011.
 41. Pałkiewicz D., Terroryzm a przemysł turystyczny na świecie, www.terroryzm.com.
 42. Pluta J., Stawowy E., Wilkanowicz S., Demokracja dla wszystkich, ONP, Kraków 2003.
 43. Poprawki do konstytucji w 10 dni, referendum w 2 miesiące, TVN24/Reuters, 14.02.2011.
 44. Potykamy się na Iraku - wywiad z Aleksandrem Smolarem, prezesem Fundacji Batorego, "Gazeta Wyborcza", 18.03.2003.
 45. Pytania do Egipcjan, www.hurgada.pl.
 46. Rada UE o sytuacji w regionie południowego sąsiedztwa, www.uniaeuropejska.org, 22.01.2011.
 47. Revel J.F., Democracy against Itself, New York 1993.
 48. Richardson D., Jacobs D., Egipt. Najatrakcyjniejsze miasta, najpiękniejsze miejsca, wyd. Pascal, Bielsko-Biała 2006.
 49. Risse-Kappen T., Cooperation among Democraties: the Economical Influence on US Foreign Policy, Princeton 1995.
 50. Rozmowa z Silvią Francescon, szefową rzymskiej filii European Council on Foreign Relations, "Gazeta Wyborcza", 22.02.2011.
 51. Rushdi S., Czas na reformację, "Newsweek" 2005, nr 38.
 52. Sadurski W., Turcja to szansa dla Unii, "Gazeta Wyborcza", 30.01.2007.
 53. Smoczyński W., Egipt - czy armia zaprowadzi demokrację?, "Polityka", 19.02.2011, nr 8.
 54. Smolar A., Wiek niepewności. Europa i ład światowy, "Gazeta Wyborcza", 13.06.2003.
 55. Stefanicki R., Dżihad wraca do Libii, "Gazeta Wyborcza", 15.03.2011.
 56. Stefanicki R., Islamiści chcą władzy, "Gazeta Wyborcza", 28.01.2011.
 57. Śródziemnomorze - spóźnione działania czy ich brak, www.uniaeuropejska.org, 4.02.2011.
 58. Śródziemnomorze w ogniu - rewolucja w bezpośrednim sąsiedztwie Europy, www.uniaeuropejska.org, 29.01.2011.
 59. Tibi B., Fundamentalizm religijny, PWN, Warszawa 1995.
 60. Tibi B., Islam i muzułmanie, Monachium 1994.
 61. Tobolewski M. (red.), Podróże marzeń: Egipt, Warszawa 2005.
 62. Tunezja. Informacje o stosunkach gospodarczych z Polską, www.mg.gov.pl.
 63. Twitter and web video site face clampdown in Egypt (ang.), BBC News, 26.01.2011.
 64. Unia coraz bardziej zaniepokojona sytuacją w Egipcie, www.uniaeuropejska.org, 29.01.2011.
 65. Urzędowska M., Egipcjanka chce się rozwieść, "Gazeta Wyborcza", 18.12.2009.
 66. Włodarek R., Wygnani z raju, "Ekspres Wrocławski", 10.03.2011.
 67. Wnioski ze światowego rankingu atrakcyjności turystycznej państw, www.odyssei.com.
 68. Zawadzki M., Arabki ciągle na marginesie, "Gazeta Wyborcza", 8.08.2006.
 69. Zawadzki M., Dwa irackie światy, "Gazeta Wyborcza", 27-28.08.2005.
 70. Zizek S. dla "The Guardian", Kaplan R.D. dla "Foreign Policy", "Forum" nr 6, 7-13.02.2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu