BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabiński Tadeusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Konstrukcja komputerowego banku danych jako podstawy prowadzenia analiz statystycznych
The Design of Data Bank for Statistical Analysis
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 24, s. 103-112, ryc., tab., bibliogr, 7 poz.
Keyword
Bazy danych, Komputerowy system przetwarzania danych, Przetwarzanie danych, Analiza statystyczna
Databases, Data processing system, Data processing, Statistical analysis
Note
summ., rez.
Abstract
Prowadzenie złożonych badań, w których często zachodzi konieczność korzystania z tego samego zestawu informacji w różnych etapach analizy lub też niezbędne jest powtarzanie tego samego cyklu obliczeń przy zmienionych parametrach, staje się o wiele łatwiejsze w przypadku dysponowania jednorazowo założonym, kompleksowym zbiorem danych. Omówiono etapy budowy banku danych oraz ich strukturę. Na koniec przedstawiono przykłady komputerowych zbiorów danych.

The construction principles for a data base used for statistical and econometrical analysis were presented in the paper. The considerations dealed with two existing data bases. The base called RYNEK (market) includes information's concerning market phenomenas in Poland with respect to time (800 variables for 1960-1979) and space (450 variables for 49 voivodeships at 1974-1978). The base ŚWIAT (world) includes 54 macroeconomic variables for 110 countries for the time period 1961-1977. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bank podstawowych wskaźników rozwoju społeczno-ekonomicznego w przekroju krajów świata, opracowanie zbiorowe pod kierownictwem A. Zeliasia, w ramach problemu międzyresortowego MR. 111. 3.14.5 pt. "Przemiany społeczno-ekonomiczne oraz polityka zagraniczna krajów kapitalistycznych i krajów III świata, Kraków 1978 (maszynopis).
  2. Date С. I., An Introduction to Datebase Systems, New York 1975.
  3. Komputerowy zbiór danych RYNEK, praca zbiorowa pod kierownictwem S. Mynarskiego, Opracowania i Materiały 118, Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa 1978.
  4. Martin J., Computer Date-base Organization, New York 1975.
  5. Przechowywanie danych, praca zbiorowa, Warszawa 1977.
  6. Rojek-Groszewska A., Zaleski A., Gromadzenie danych do elektronicznego przetwarzania na przykładzie obrotu towarowego, Warszawa 1976.
  7. Ryznar Z., Bank danych w przedsiębiorstwach przemysłowych, Warszawa 1978.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu