BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klewżyc Lech Ł.
Title
Metoda obliczania produkcji dodanej w wyrobie
The Method of Calculating Added Production in Product
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 24, s. 123-133, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wartość dodana, Produkcja, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Value added, Production, Industrial enterprises
Note
summ., rez.
Company
Wielkie organizacje gospodarcze (WOG)
Abstract
Efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwach przemysłowych jest zależna w dużej mierze od stopnia rozwoju form zarządzania i organizacji pracy przyjętych na danym szczeblu rozwoju systemu ekonomicznego. (...) Podstawowym kryterium działalności organizacji gospodarczych zgrupowanych w poszczególnych centralach WOG jest stopień dynamiki wzrostu produkcji dodanej. (...) Opracowana metodyka obliczania produkcji dodanej w wyrobach, usługach i robotach oraz karta katalogu może być wykorzystana przez wszystkie przedsiębiorstwa zgrupowane w różnych branżach. (fragment tekstu)

Added production is a basic measure of economic effectiveness of particular economic organizations in a modified economic and financial system. According to a valid formula the calculation of performance rate of tasks in the field of added production is possible by means of kind arrangement of costs. In these conditions added production is planned and calculated in quarterly periods and at the end of the year in terms of the whole enterprise. In above paper the author presents two methods of calculating added production in a product which provides conditions for planning and control of tasks fulfilment in given time sections and on any organizational level of the enterprise. The first method has been constructed on the basis of valid formula - the other enables calculation of added production inherent in semi-products and added production according to the order of particular phases of a given production process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gliński В., System funkcjonowania gospodarki. Logika zmian, Warszawa 1977.
  2. Klewżyc L. Ł., Instrukcja budowy katalogu jednostkowych wielkości produkcji dodanej i zysku netto dla przedsiębiorstw i Centrali WOG opracowana w oparciu o uproszczoną metodę, Kraków 1977, Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie Oddział w Krakowie (maszynopis).
  3. Klewżyc L. Ł., Metoda budowy katalogu jednostkowych wielkości produkcji dodanej i zysku netto dla ważniejszych wyrobów Centrali WOG, Kraków 1976, Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie Oddział w Krakowie (maszynopis).
  4. Migdał Z., Narzędzia wewnętrznego zarządzania w Zjednoczeniu inicjującym ze szczególnym uwzględnieniem cen rozliczeniowych, Warszawa 1975.
  5. Czynniki dynamizujące efekty gospodarowania w jednostkach inicjujących, Kraków 1974.
  6. Nowy system zarządzania w teorii i praktyce, Kraków 1974.
  7. Śliwa J., Ekonomiczne instrumenty zarządzania, Warszawa 1978.
  8. Zembaty M., Zysk i produkcja dodana и- systemie jednostek inicjujących, "Gospodarka Planowa" 1974, nr 8.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu