BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żychowicz Danuta
Title
Zagadnienie równowagi ekonomicznej w matematycznych modelach zrównoważonego wzrostu
The Problem of Economic Equilibrium in Mathematical Models of Balanced Growth
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 24, s. 157-163, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Równowaga gospodarcza, Rozwój zrównoważony, Wzrost gospodarczy, Modele matematyczne
Economic equilibrium, Sustainable development, Economic growth, Mathematical models
Note
summ., rez.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienie równowagi ekonomicznej w matematycznych modelach zrównoważonego wzrostu. Autorka szczególnie zwraca uwagę na pojęcia równowagi gospodarczej i jej dynamicznego aspektu w modelach równowagi i wzrostu zrównoważonego. Omówiono schemat działania przyjęty przez B. Kłapkowskiego.

This paper presents the construction of mathematical models of general economic equilibrium and sets the standpoint of B. Kłapkowski with known economic-mathematical expositions. The author especially calls attention to the notion of economic equilibrium and its dynamical aspect in the models of equilibrium and balanced growth. The paper sets the models formulated in terms of supply-demand with material-valuable model of B. Kłapkowski. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allen R. G. D., Teoria makroekonomiczna. Ujęcie matematyczne, Warszawa 1975.
 2. Hansen В., Przegląd systemów równowagi ogólnej, Warszawa 1976.
 3. Kasprzak Т., Analiza działalności systemów ekonomicznych, Warszawa 1978.
 4. Kłapkowski В., Pielichowski W., Dziuba A., Gospodarka narodowa w stanie równowagi, Warszawa 1976.
 5. Łopatnikow L., Mały leksykon ekonomiczno-matematyczny, Warszawa 1976.
 6. Makarów W. L., Rubinów A. M., Matiematiczeskaja tieoria ekonomiczeskoj dinamiki i rawnowiesja, Moskwa 1973.
 7. Mathematical Models in Economics, Amsterdam-London 1974.
 8. Sieriebriakow G. В., Teorie równowagi gospodarczej, Warszawa 1977.
 9. Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej, red. N. P. Fiedorenko, Warszawa 1976.
 10. Stoleru L., L'équilibre et la croissance économiques. Principes de macroeconomie, Paris 1969.
 11. Zawadzki W., Zastosowanie matematyki do ekonomii politycznej, Wilno 1914.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu