BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Perspektywy emigracji zarobkowej na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Perspectives of International Labour Emigration on the Example of Students of Wrocław University of Economics
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 500-516, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy regionalizmu i globalizacji
Keyword
Migracja, Migracja zarobkowa, Emigracja zarobkowa, Studenci
Migration, Economic migration, Economic emigration, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autor stara się przedstawić coraz częściej kojarzone z Polską zjawisko "drenażu mózgów", czyli emigracji wykwalifikowanych pracowników z krajów rozwijających się i z krajów słabo rozwiniętych. Aby wyczerpująco przedstawić ten problem, przeprowadził badanie, w którym udział wzięli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uzyskane wyniki mogą być przydatne do poznania planów, jakie mają przyszli absolwenci wrocławskiej uczelni wyższej, co może się okazać pomocne do oceny perspektyw tego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the phenomenon of brain drain and other related problems such as brain waste, brain circulations etc. Brain drain, which is also known as the human capital flight, concerns mainly developing and developed countries. This paper presents this issue on the example of students of Wrocław University of Economics. The author has carried out research among them, in which they have answered questions about their future plans. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kaczmarczyk P., Tyrowicz J., Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, www.bezrobocie.org.
  2. Kaden R.J., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008.
  3. Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007.
  4. Koraszewski A., Drenaż mózgów, www.racjonalista.pl.
  5. Kuźmiuk Z., Raport Komisji Europejskiej o emigracji, www.kuzmiuk.blog.onet.pl.
  6. Pająk P., Drenaż mózgów, czyli globalizacja w biznesie, portal finansowy IPO.
  7. Szparowska S., Wykształceni Polacy emigrują z kraju, www.rp.pl.
  8. Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
  9. Wraz z "drenażem mózgów" z krajów rozwijających się odpływają miliardy, www.unic.un.org.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu