BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raja Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rozwój rynków kapitałowych w państwach muzułmańskich : Strategie, bezpieczeństwo i ład korporacyjny
Development of Capital Markets in Muslim Countries. Strategies, Security and Corporate Governance
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 616-623, rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy regionalizmu i globalizacji
Keyword
Islam, Bankowość islamska, Globalizacja, Rynek kapitałowy, Finanse islamskie
Islam, Islamic banking, Globalization, Capital market, Islam finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma na celu określenie zakresu i natury polityki regulacyjnej oraz strategii ładu korporacyjnego w nawiązaniu do finansów islamskich. Na potrzeby rozwinięcia rynków kapitałowych państw muzułmańskich wysuwa się niekiedy ideę przeniesienia zarówno doświadczenia, jak i struktury rynków rozwiniętych i zaimplementowania ich w świecie islamu. Jednak sukces rynku zawiera w sobie często nieformalne aspekty uwarunkowane kulturowo, których nie da się powielić. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the article is to define the scope and the framework of regulation policy as well as the strategies of corporate governance regarding Islamic finance. While modern western scholars claim to transfer both the technology and the experience of western financial institutions on the Muslim market, the author searches for the common values and tries to evaluate the potential risk of such collaboration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Akhtar S., Islamic finance: sustainability and challenges, [w:] Islamic Finance: Global Trends and Challenges, eds. Z. Akhtar Aziz, S. Akhtar, The National Bureau of Asian Research, Waszyngton, USA, marzec 2008.
  2. Barazy M., The Trend from Islamic Finance Capital Flows, Sukus Instruments New Asset Class for Investors and a Competitive Form of Finance, Data and Investment Consult Lebanon, presented to: The Annual Arab Banking Conference for 2010, Bejrut, Liban, 25.10.2010.
  3. Islamic Research & Training Institute of Islamic Development Bank oraz Islamic Financial Services Board, Islamic Financial Services Industry Development, Ten Year Framework, Islamic Research & Training Institute, Jeddah, 2007, material dostępny pod adresem: http://www.ifsb.org/docs/10_yr_framework.pdf.
  4. Khan A., Bashar M.R., The Impact of Globalization on Islamic Countries: A Brief Assessment, U21Global Working Paper, Singapur, grudzień 2010.
  5. Stanley M., Implementing Corporate Governance for Islamic Finance, Ernst & Young Middle East and IFSG, Ernst & Young, stan na 21.03.2011.
  6. Wilson R., Bridging Islamic Capital Markets around the World, Financial Regulators Forum in Islamic Finance, Kuala Lumpur, 29.03.20107.
  7. Al-Yousef Y.K., Speculative Capital: An Islamic View, Department of Economics, College of Business and Economics, ZEA, 2005, material dostępny pod adresem: http://www.docstoc.com/docs/19608679/YOUSIF-KHALIFA-AL-YOUSIF-cv.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu