BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Bożena (Biuro Analiz Sejmowych)
Title
Świadczenia rodzinne w latach 2004-2011
Family Benefits in Poland in 2004-2011
Source
Analizy BAS, 2011, nr 23 (67), 14 s., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Świadczenia socjalne, Rodzina, Zasiłki rodzinne, System pomocy rodzinnej
Social benefits, Family, Family benefits, Family assistance system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie przedstawia system świadczeń rodzinnych regulowanych ustawą z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Omówione zostały podstawowe zasady konstrukcyjne systemu, najważniejsze zmiany w przepisach wprowadzone w latach 2004-2011, sposób funkcjonowania systemu oraz wydatki na świadczenia rodzinne. Szczególną uwagę poświęcono mechanizmowi ustalania kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych. Opracowanie przedstawia system świadczeń rodzinnych regulowanych ustawą z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Omówione zostały podstawowe zasady konstrukcyjne systemu, najważniejsze zmiany w przepisach wprowadzone w latach 2004-2011, sposób funkcjonowania systemu oraz wydatki na świadczenia rodzinne. Szczególną uwagę poświęcono mechanizmowi ustalania kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych. (abstrakt oryginalny)

The primary purpose of the present article is to assess the functioning of the family benefits system in the light of the critical changes that were introduced on May 1st 2004 under the Family Benefits Act of 2003. It begins with an outline of the legal framework for family benefits in Poland, the main focus being on all the regulations and changes which over the last eight years have further influenced the scope and the amount of support available to families. Next, the author presents the trends in the budgetary expenditure, the types of family benefits and the relevant income eligibility criteria to receive them. The article concludes with a brief discussion of the limitations and proposed changes to the current family benefits system in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Broda-Wysocki P., Pomoc społeczna w Polsce - koncepcje i instrumenty, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska - profesjonalny dialog na rzecz Europy Socjalnej, http://www.eapn.org.pl.
  2. Kłos B., Szymańczak J., Polityka państwa wobec rodziny, Informacja BSiE nr 1251(IP-111S), Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2006.
  3. Paradowska-Balcerzak B., Próg interwencji socjalnej i próg wsparcia dochodowego rodzin - nowe podejście na podstawie "koszyka dóbr i usług" [w:] Kategorie i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa. Czym jest minimum socjalne?, "Konferencje i Seminaria" 2003, nr 1(43), Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2003.
  4. Paradowska-Balcerzak B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Przemiany, zagrożenia, potrzeba działań, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
  5. Staręga-Piasek J., Wóycicka I., Niektóre problemy związane z systemem minimalnych dochodów w Polsce, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska - profesjonalny dialog na rzecz Europy Socjalnej, http://www.eapn.org.pl.
  6. Wiśniewska A., Koncepcja zastosowania dotychczasowych i nowych kategorii w: Kategorie i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa. Czym jest minimum socjalne?, "Konferencje i Seminaria" 2003, nr 1(43), Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-1114
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu