BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwiazdowicz Mirosław (Biuro Analiz Sejmowych), Krzak Jerzy (Biuro Analiz Sejmowych), Pyzder Bartosz (Biuro Analiz Sejmowych), Sobolewski Mirosław (Biuro Analiz Sejmowych), Stachurska-Waga Monika (Biuro Analiz Sejmowych)
Title
Perspektywy wydobycia gazu łupkowego w Polsce
Prospects for Shale Gas in Poland
Source
Analizy BAS, 2011, nr 17 (61), 10 s., mapa, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Produkcja gazu, Handel gazem, Gaz łupkowy
Gas production, Gas trade, Shale gas
Note
streszcz., summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Gaz łupkowy, mimo iż nie jest jeszcze wydobywany na szeroką skalę poza Stanami Zjednoczonymi, spowodował rewolucję gazową odczuwalną w Europie. W poniższym artykule omówione zostały perspektywy wydobycia gazu łupkowego w Polsce, przy istniejących warunkach geologicznych i rozwiązaniach prawnych w odniesieniu do doświadczeń wydobycia gazu niekonwencjonalnego w Stanach Zjednoczonych. (abstrakt oryginalny)

This article surveys Poland's prospects for tapping its reserves of unconventional gas. In order to put these issues in context it begins with a brief overview of United States' experience in shale gas exploration and drilling as well as geography and recent estimates of shale gas resources in Poland. The next sections discuss the relevant technical, economic, environmental and legal issues relating to the fledgling Polish shale gas industry, including the powers of local government and the 2011 changes to the Geological and Mining Act. (original abstact)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Czyżewski, P. Świeboda, Jak zbudować sektor gazu łupkowego w Polsce? Uwarunkowania wydobycia i produkcji gazu ze źródeł niekonwencjonalnych w kontekście polityki energetyczno - klimatycznej UE, demosEUROPA, wrzesień 2010, http://www.orlenupstream.pl/userfiles/file/Raport_Gaz_Lupkowy_A4_light.pdf.
  2. Gaz łupkowy. Podstawowe informacje, PKN Orlen, Warszawa lipiec 2010, http://www.orlen.pl/PL/CentrumPrasowe/Publikacje/Documents/gaz_lupkowy_www.pdf.
  3. Gaz łupkowy - szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, marzec 2011.
  4. J. Hadro, Strategia poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach, "Przegląd Geologiczny", nr 3/2010, http://www.pgi.gov.pl/images/stories/artykuly/gaz_lupkowy/pg_2010_03_15.pdf.
  5. The Parliamentary Office of Science and Technology, Gaz niekonwencjonalny, "Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze" 2011, nr 15(107), http://www.bas.sejm.gov.pl/infos.php.
  6. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, U.S. Department of Energy, Washington, April 2011, http://www.adv-res.com/pdf/ARI%20EIA%20Intl%20Gas%20Shale%20APR%202011.pdf.
  7. Oil regulation 2010. United States, http://www.pillsburylaw.com/siteFiles/Publications/GettingTheDealThrough_OilRegulation_2010.pdf.
  8. Ustawa z 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1899-1114
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu